Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa. Kolonier av den encelliga blågrönalgen Microcystis aeruginosa insamlad av professor C. Flahault i närheten av Dunkerque i Frankrike år 1885. Material från just den här insamlingen av algen har delats ut som dublettexemplar till ett flertal algforskare och herbarier som nummer 795 i Wittrock och Nordstedts algexsickat. (Polycystis aeruginosa är ett annat namn på den här algen, en synonym). Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.