Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Azolla caroliniana med Anabaena azollae.

Azolla caroliniana med Anabaena azollae. Små blad av ormbunken Azolla caroliniana som växer flytande på vattenytan. I bladfickor hyser den blågrönalgen Anabaena azollae som kan omvandla luftens kväve till en form som växter kan tillgodogöra sig. Den här ormbunken växte i Botaniska Trädgården i Uppsala och samlades in år 1886 av C. Andersson. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.