Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Teveronika

Teveronika

Teveronika. Foto: Lars-Åke Janzon

Teveronika, Veronica chamaedrys

Teveronika är vanlig från Skåne till Ångermanland, och förekommer sparsamt ända upp till Torne Lappmark. Den växer i skogar och ängar, på torrbackar och i vägkanter.

Linné skrev 1755: "Växer i för vinden skyddade ängar, i fruktträdgårdar samt vid byar, allmän. En missbildning, som yttrar sig i de översta bladens hoprullning, förorsakas av röda larver, möjligen fluglarver, liksom hos Glecoma (=jordreva) och Thymus serpyllum (=backtimjan). [Missbildningen hos teveronika är sannolikt orsakad av veronikagallmygga, Jaapiella veronicae, medan andra arter orsakar gallbildningar hos de övriga växtarterna.] Bladen lämpar sig bättre än bladen av Veronica officinalis (=ärenpris) till surrogat för te, då de är mindre stoppande."

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)