Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Skogsförgätmigej

Skogsförgätmigej

Skogsförgätmigej. Foto: Lars-Åke Janzon

Skogsförgätmigej, Myosotis sylvatica

Skogsförgätmigej är inte ursprunglig i Sverige, och den första fynduppgiften är från 1792. Den är ofta förvildad från trädgårdar, och är numera ganska vanlig i södra och mellersta delarna av landet.  Den trivs på frisk mulljord, och växer gärna i rikare skogar, typ ädellövskogar, parker, trädgårdar, lövdungar och på kulturskapade marker.

När Linné skrev sin Flora svecica 1755 fanns antagligen inte skogsförgätmigej i landet, och han nämner den inte i floran.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)