Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Salepsrot

Salepsrot

Salepsrot. Foto: Lars-Åke Janzon

Salepsrot, Anacamptis pyramidalis

Salepsrot är en 2–4 dm hög, flerårig orkidé med hela, rundade rotknölar. Stjälken är bladig men bladen sitter glesare uppåt. Blomaxet är till en början pyramidformat och tätblommigt, men senare blir det mer äggformat. Blommorna är välluktande, oftast rosenröda. De pollineras uteslutande av fjärilar. Den blommar i jul, men blomningen börjar oftast i slutet av juni. Blomningen inträffar först när plantorna är 5–10 år gamla.

Salepsrot förekommer endast på Öland och Gotland.
Salepsrot växer på mager, torr till något fuktig, kalkrik gräsmark. På Öland ligger flera växtplatser i norra Ölands ljusa lövskogar. På Gotland är den tydligt gynnad av havets närhet, som medför ett mer utjämnat temperaturklimat under höst och vår. På Gotland kan man dessutom finna salepsroten på igenlagda åkrar. Ibland ser man den på väg- eller dikesrenar.

Linné skrev 1755 bland annat: "Med knölrötter. Stjälken en tvärhand hög, ledad. 2 kalkblad utstående, 3 hopstående. Sporren lång. Läppen treflikig, bred, med helbräddade flikar. "

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)