Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Purpurknipprot

Purpurknipprot

Purpurknipprot. Foto: Lars-Åke Janzon

Purpurknipprot, Epipactis atrorubens

Purpurknipperot blommar i juli och augusti, och den finns mest i Mellansverige och saknas längst i söder och i norra delen av landet. Den är överallt ganska sällsynt utom på Gotland där finns lite här och där. Den växer i kalkhaltig grus- eller sandjord, oftast i ganska torr miljö. Man hittar den oftast i öppen terräng, men även i glesa skogar.

Linné har 1755 inget eget stycke om denna art. Däremot skriver han under skogsknipperot (E. helleborine): "Olika växter tycks vara beskrivna här ovan, Gotl. R. 225, 196, 230, Öl. R. 145 [=144]; jag är oviss om genom vilka kännetecken de bör skiljas."

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)