Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Gulmåra

Gulmåra

Gulmåra. Foto: Lars-Åke Janzon

Gulmåra, Galium verum

Gulmåra blommar från juli ända in i september. Den är vanlig i nästan hela landet, utom i de nordligaste delarna och i fjällkedjan. Oftast växer den på torr och varm solöppen mark, som torr ängsmark, hedar, gräsmarker, alvar och längs vägkanter.

Linné skrev 1755: "Kallas i Götaland Jungfru Marie sänghalm, i Västergötland honungsgräs, i Medelpad mårgräs, i Dalsland gulmåra, i Skåne sligefrö. Växer i ängar och vid väg- och åkerkanter, synnerligen allmän på torra ställen. Allmogen brukar vid fester på sommaren beströ golven med denna växt. Den spår regn och storm, då dess doft är särskilt stark. I Frankrike används den som botemedel mot epilepsi och hysteri. Hästar äter den ej."

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)