Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Svärdsyssla

Svärdsyssla

Svärdsyssla. Foto: Lars-Åke Janzon

Svärdsyssla, Cephalanthera longifolia

Svärdsyssla kallas även för vit skogslilja trots att den inte är någon lilja, men den skulle lika gärna kunna kallas för vitsyssla. Ordet syssla är historiskt sedan 1890, men är av oklart ursprung. Den är den vanligaste av våra tre arter sysslor (släktet Cephalanthera), och den blommar framför allt i juni. Arten förekommer sällsynt och då främst i de sydliga landskapen kring Östersjöns kusttrakter. Den är sällsynt utom på Öland och Gotland där den kan vara ganska vanlig, och på fastlandet växer den i torra löv- och barrskogar på kalkrik mark. På Öland och Gotland växer även i örtrika ängsmarker, hagar, skogsbryn, vägkanter och andra öppna miljöer.

Behandlas inte i Linnés flora från 1755 trots att första fynduppgiften är från 1662 (Gotland, Slite).

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)