Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Krutbrännare

Krutbrännare

Krutbrännare. Foto: Lars-Åke Janzon

Krutbrännare, Neotinea ustulata (Orchis ustulata)

Krutbrännare är en späd och kortvuxen orkidé. På grund av sina vita och mörkt, mörkt röda blomfärger har den ett karaktäristiskt utseende som gör att den inte kan förväxlas med annan svensk orkidé. Den är dock ofta är svår att få syn på i naturen. Krutbrännare blommar i juni, och på Öland och Gotland förekommer den tämligen allmänt, men den finns sällsynt även i några få andra sydsvenska landskap. Den växer på sandiga och kalkrika torra marker som alvar, hagmarker och hedar.

Linné skrev 1755: "Rotknölar odelade, nektargömmets läpp fyrflikig, prickig, sträv, sporre trubbig, kalkblad åtskilda. Kallas på Öland krutbrännare. Växer tillsammans med föregående art (= johannesnycklar) på Öland och Gotland, mera sällsynt i Skåne."
Johannesnycklar

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)