Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Guckusko

Guckusko

Guckusko. Foto: Lars-Åke Janzon

Guckusko, Cypripedium calceolus

Guckusko blommar i juni och juli, och finns mest i Mellansverige och saknas längst i söder. De rikaste förekomsterna finns i kalkrika områden i Jämtland, Dalarna och i Norduppland. Den är överallt sällsynt och växer i lite rikare miljöer som i ädellövskog, lundar och örtrika granskogar.

Linné skrev 1755: "Rötter trådlika, blad äggrunt lansettlika, sittande på stjälken. Kallas i Roslagen guckuskor, i Jämtland goukskor, på Gotland ormskalle. Växer i Uppland i Börstil vid Vad och i skogar i Tolfta socke vid Strömsberg; vid Falun; på Gotland; Kinnekulle, Billingen; vid Gulleråsen i Rättvik i Dalarna och annorstädes mer sällsynt. För blommans skönhets skull odlas växten i trädgårdar, men fordrar skuggig, ej torr växtplats."

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)