Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Brudsporre

Brudsporre

Brudsporre. Foto: Lars-Åke Janzon

Brudsporre, Gymnadenia conopsea

Brudsporre blommar i juni och juli. Utbredningen sträcker sig från Skåne till Torne Lappmark, men har bara spridda lokaler i norr där den är mer bunden till fjälltrakterna. Den är ganska sällsynt, och växer på fuktig kalkrik mark, som örtrika ängar, betesmarker, rikkärr.

Linné skrev 1755: "Rotknölar handlika, nektargömmets sporre borstlik, längre än fruktämnena, läpp naggad. Växer här och där på ängsbackar."

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Litteraturtips:
von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)