Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Jätteträdet i museets kassahall

Trädet i museets entréhall är en skiva av ett 2400-årigt sequoiaträd. Museet fick det i gåva från Kaliforniens skogsvårdsmyndigheter 1952.

Foto: Annica Roos

Foto: Annica Roos

Trädet föll samman vintern 1940-41 i Mount Home Forest i Sierra Nevada, på ungefär 1950 meters höjd. Trädets sista årsring bildades förmodligen sommaren 1940.

Sequoiaträdet har flera namn: mammutträd, Big Tree och Sierra Redwood.

Skivan sågades av cirka 5 meter över marken, efter att grenarna hade sprängts bort.

Därefter delades den efter en naturlig spricka i två delar, eftersom den var alldeles för stor för att forslas hel på Kaliforniens landsvägar.

Två ½-tums stålkablar med vantskruvar slogs om varje del. De två delarna emballerades i kraftiga träramar och kördes först till Porterville, därefter till piren i San Pedro, där den togs ombord på en av Johnsonlinjens fartyg "Portland" för vidaretransport till Sverige, dit den kom i slutet av december 1952.

Skivan är 70 cm tjock, har en omkrets på 12,22 meter inklusive barken och en diameter på 3,66 meter.

Årsringarna

Att få en korrekt räkning av årsringarna är inte lätt, en del av dem är mycket tunna och tättliggande. Vissa årsringar är ofullständiga på någon del av sin omkrets. Antalet årsringar på skivan är omkring 2410. I regel är de kraftiga i centrum, och tunnar ut mot perifierien.

Trädet var i sin bästa växtkraft på på 330-talet före Kristus, och var redan vid vår tideräknings början en bjässe med en diameter på över 1 ½ meter.

På baksidan av skivan

På skivans baksida finns följande text

"Detta träd började växa 80 år efter slaget vid Marathon.

Vid Kristi födelse var det 470 år gammalt och 1 ½ meter i diameter

År 530 när Ynglingaätten regerade i Sverige var den 1000 år gammalt

År 1530 då Gustav Vasa var kung i Sverige, var trädet 2000 år gammalt

Det föll för stormen år 1940 och var då 2410 år gammalt."

Vid trädet finns också en kopia av den tryckta resolution, som tillställdes museet i samband med överlämnandet av trädet från California Legislature, som redogör för överlämnandet och dess tillkomst.

Läs mer

Eric Hulténs artikel i Svensk Botanisk Tidskrift, Bd 48, H. 2. Uppsala 1954: Sektion av 2400-årigt Seqouoiaträd - Ett märkligt nyförvärv till Riksmuseets samlingar.