Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ek, Quercus robur

Eken är ett storvuxet träd som i Sverige blir 20-25 meter högt, men i södra Europa kan bli ända upp till 45 meter.

Ek. Foto: Louise Tenn

Foto: Louise Tenn

Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand. I norra delarna av landet växer ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad, till exempel i parker och alléer. Eken blommar i normalt under andra halvan av maj och en bit in i juni. Eken är vindpollinerad och kan ge upphov till pollenallergi.

Linné skrev 1755: "Ett mycket stort träd, långlivat, en krönika över vintrarna, skadligt för ängarna, allt av trädet sammandragande, planteras bland enar, bör sättas trångt i förstone och i djup jord samt bör ej omplanteras. Svinen äter ollonen. Garvarna anser barken vara det bästa garvningsmedlet; den bör avdragas på våren."

Ek är Blekinges landskapsträd.

En av alla ekar som studeras under museets ekvandring. Foto: Louise Tenn

Foto: Louise Tenn

Läs mer

Mer om ekar och pollenallergi finns på pollenrapporten.se:
Ekarlänk till annan webbplats

Litteraturtips

von Linné,  C. 1755, Flora svecica - Svensk flora. /i svensk översättning 1986./ (Forum, Stockholm.)

Ekoxe. Foto: Fredrik Tegnér

Ek är en viktig boplats för uppemot 1 500 organismer, här en Ekoxe. Foto: Fredrik Tegnér

Ekollon och ekblad. Av This image was produced by me, David Castor (user:dcastor). The pictures I submit to the Wikipedia Project are released to the public domain. This gives you the right to use them in any way you like, without any kind of notification. This said, I would still appreciate to be mentioned as the originator whenever you think it complies well with your use of the picture. A message to me about how it has been used would also be welcome. You are obviously not required to respond to these wishes of mine, just in a friendly manner encouraged to. (All my photos are placed in Category:Images by David Castor or a subcategory thereof.) - Eget arbete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1034736

Foto: Wikimedia

Ekblad