Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Höstfärger – bildgalleri

Här följer några exempel på höstfärger från olika växter i vår natur och i trädgårdar.

Vilda växter  

Lärkträd.

Lärkträd, Larix decidua 

Asp.

Vide, Salix sp. 

Björk.

Björk, Betula 

Björnbär.

Björnbär, Rubus sp. 

Klibbal.

Klibbal, Alnus glutinosa, har inga egentliga höstfärger. 

Hassel.

Hassel, Corylus avellana 

Bok.

Bok, Fagus sylvaticus 

Ek.

Ek, Quercus robur 

Alm.

Alm, Ulmus glabra 

Asp.

Asp, Populus tremula

Vildapel.

Vildapel, Malus sp. 

Slån.

Slån, Prunus spinosa 

Hagtorn.

Hagtorn, Crataegus sp.

Rönn.

Rönn, Sorbus aucuparia 

Hägg.

Hägg, Prunus padus 

Lönn.

Lönn, Acer platanoides 

Lönn.

Lönn, Acer platanoides

Hästkastanj.

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 

Lind.

Lind, Tilia cordata

Ask.

Ask, Fraxinus excelsior

Odlade växter  

Vildvin.

Vildvin, Vitis

Foto: Ulf Carlberg.