Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Jupiter

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Med en diameter på 139 822 kilometer är den 11 gånger bredare än jorden. Denna kolossala gasjätte innehåller ungefär 70 % av alla andra planeters massa i solsystemet tillsammans.

Jupiter

Jupiter, 2019. Foto: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley).

Jupiter har 1/1000 av solens massa. Om den hade 100 gånger mer materia skulle den ha varit tillräckligt tung för att ha utvecklats till en stjärna. Lyckligtvis inträffade detta inte. Lyckligtvis för att då hade de andra planeterna, inklusive jorden och därmed livet självt, kanhända aldrig bildats.

Trots att Jupiter är den största planeten i solsystemet snurrar den snabbast och har därför det kortaste dygnet; 9 timmar och 55 minuter (jämfört med jordens egna 23 timmar och 56 minuter). Jupiter är en stor gasboll, bestående av nästan fryst gas, som buktar ut vid ekvatorn och därför inte ser rund ut.

Flest månar

Om man kunde stå på Jupiters slaskiga atmosfär skulle man upptäcka att man vägde mycket mer än på jorden – över två och en halv gånger så mycket. Om du väger 50 kg känns det som du väger runt 127 kg på Jupiter.

Jupiter har fler månar än någon annan planet i solsystemet – 79 stycken hade upptäckts 2021. I januari 1610 såg Galileo de fyra största – Io, Europa, Ganymeder och Callisto – när han använde ett enkelt teleskop som han byggt själv. Du kan se dem med en bra kikare (till exempel 7x50, eller 10x50). Titta efter den raka linjen med små stjärnor som kan ses längs Jupiters ekvator.

Jorden är inte den enda planet som uppvisar polarsken. Jupiters magnetfält är tio gånger starkare än det på jorden och rymdsonder har visat att gasjätten också har polarsken i sin atmosfär. Även Saturnus, Uranus och Neptunus har polarsken.

Stora röda fläcken, det mest omtalade kännetecknet på Jupiter, är ett gigantiskt stormsystem, dubbelt så stort som jorden. Det upptäcktes på 1600-talet och är fortfarande aktivt idag (det kan ses på bilden av Jupiter ovan).

Jupiters månar

Kompositbild av Jupiters fyra stora månar (de galileiska månarna), från vänster till höger med ökande avstånd från Jupiter: Io, Europa, Ganymede och Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR

Jupiter besöktes av några obemannade rymdsonder. Till exempel, Pioneers 10 och 11 och Voyagers 1 och 2 flög förbi planeten under 1970-talet. Rymdsonden Galileo kretsade kring Jupiter från 1995 till 2003 och rymdsonden Juno började kretsa kring planeten 2016. Fler expeditioner till Jupiter och dess månar är planerade för 2020-talet. Ett av syftena blir att söka efter ingredienserna för livet!