Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Populärvetenskaplig geologilitteratur

Andréasson, P.-G. (red.), 2006: Geobiosfären — en introduktion. Studentlitteratur, Lund, 604 sidor.
 
Berglund, J., 1989: Bohusläns geologi. Småskrifter utgivna av Bohusläns Museum nr. 24, 53 sidor.

Claesson, S., 2000: Låt stenarna tala - att mäta geologisk tid. Har du tid ? Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok 2000, sid. 45-60. NFR, Stockholm.

Edelman, N., 1994: Filosofer, forskare och filurer ur geologins historia. Eget förlag (distribueras av Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala), 330 sidor.

Eliasson, S., 2021: Gotlands fossil - en geologisk historia. Gotlands Museum / Fornsalens förlag, Visby, 192 sidor.
Webshop – Gotlands Museum - Gotlands Fossillänk till annan webbplats.
 
Enghag, P. , 1998: Jordens grundämnen och deras upptäckt. Del 1: Några viktiga teknik-metaller. Industrilitteratur, Stockholm, 248 sidor.
 
Enghag, P. , 1999: Jordens grundämnen och deras upptäckt. Del 2: Sällsynt - ädelt - aktivt. Industrilitteratur, Stockholm, 301 sidor.
 
Enghag, P. , 2000: Jordens grundämnen och deras upptäckt. Del 3: Byggstenar för marken och vattnet - luften och livet. Industrilitteratur, Stockholm, 512 sidor.
 
Enghag, P., 2008: Nyfiken på jorden? Del 1: Den fasta grunden. Liber, Stockholm, 310 sidor.
 
Enghag, P., 2008: Nyfiken på jorden? Del 2: Den dynamiska planeten. Liber, Stockholm, 364 sidor.
 
Fahlén, M., Stigh, J. & Årebäck, H., 2008: Strövtåg på Bohusläns sockertopp. AMFO-Klinikdata, 96 sidor.
 
Fredén, C. (red.), 1994: Berg och Jord. Sveriges Nationalatlas. Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, 208 sidor.
 
Geologiskt Forum. Populärgeologsik tidskrift utgiven av Geologiska Föreningen fr.o.m. 1994.  
 
Grip, E. & Frietsch, R., 1973: Malm i Sverige 2, Norra Sverige. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 295 sidor.
 
Hedin, L.H. & Jansson, M., 2007: Mineral i Sverige. Förlags AB Björnen, 224 sidor.
 
Holtstam, D. & Langhof, J. (red.), 1999: Långban - the Mines, their Minerals, Geology and Explorers. Naturhistoriska riksmuseet / Raster Förlag, Stockholm, 215 sidor.
 
Hålenius, U., 2001: Varför är smaragden grön ? Med färg i blicken. Naturvetenskapliga Forskningsrådets årsbok 2001, sid. 99-112. NFR, Stockholm.
 
Johansson, Å., 1989: Med Sverige genom tiden - en plattektonisk resa. Naturen Berättar, sid. 73-82. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
 
Johansson, Å., 1994: Isotopgeologi. Att bestämma åldern på mineral och bergarter. 2 uppl., Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 18 sidor.
 
Johansson, Å., 2002: Att fånga tiden ... Åldersbestämning av mineral och bergarter. Geologiskt forum, vol. 9, nr. 35, sid. 18-23.
 
Johansson, Å., 2011: När Sverige var granne med Amazonas. Geologiskt forum, vol. 18, nr. 72, sid. 12-19.
 
Jorden - illustrerat uppslagsverk. Globe förlaget, 2005, 520 sidor.

Larson, S.Å., Tullborg, E.-L., 2015: Sveriges berggrund, en geologisk skapelseberättelse. Terralogica AB, 304 sidor.
 
Lindqvist, B., 1989: Stockholms skärgård i periodiska systemet. Naturen Berättar, sid. 89-92. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
 
Loberg, B., 1993: Geologi. Material, processer och Sveriges berggrund. 5 uppl., Norstedts, Stockholm, 348 sidor.


Lundegårdh, P.H., 1971: Nyttosten i Sverige. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 271 sidor.
 
Lundegårdh, P.H., 1986: Den lilla stenboken. AB Bergsrådet Lundegårdh, Mörbylånga, 96 sidor.
 
Lundegårdh, P.H., 1990: Geologi för envar. AB Bergsrådet Lundegårdh, Mörbylånga, 64 sidor.
 
Lundegårdh, P.H., 1993: Stenar i färg. 10 uppl., Norstedts, Stockholm, 191 sidor.

Lundegårdh, P.H., 2002: Stenar, bergarter och mineral i Norden — det levande jordklotets geologi. ICA bokförlag, Västerås, 143 sidor.
 
Lundegårdh, P.H. & Laufeld, S., 1984: Norstedts stora stenbok. Mineral, bergarter, fossil. Norstedts, Stockholm.
 
Lundegårdh, P.H., Lundqvist, J. & Lindström, M., 1978: Berg och jord i Sverige. 5 uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm.
 
Lundqvist, J., 1993: Geologi. Processer - landskap - naturresurser. Studentlitteratur, Lund, 232 sidor.
 
Lundqvist, J., Lundqvist, Th., Lindström, M., Calner, M. & Sivhed, U., 2011: Sveriges geologi från urtid till nutid (Tredje upplagan). Studentlitteratur, Lund, 628 sidor.

Lundqvist, Th., 2009: Porfyr i Sverige, en geologisk översikt. Sveriges geologiska undersökning, Uppsala, 68 sidor.
(kan beställas från SGU eller laddas ner från http://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/porfyr-i-sverige.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Magnusson, N.H., 1973: Malm i Sverige 1, Mellersta och södra Sverige. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 320 sidor.
 
Miller, R., 1983: Continents in Collision. Bokserien "Planet Earth", Time-Life Books, Amsterdam, 176 sidor.
 
Nyström, J.O., 1989: Kiirunavaara - en gammal järnmalmsvulkan ? Naturen Berättar, sid.  83-88. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Peterffy, O. & Thulin Ohlander, I., 2021: Upptäck förhistoriska Skåne. 18 spektakulära utflyktstips: från vulkaner till dinosaurier. Roos & Tegnér förlag (Polaris fakta).
Upptäck förhistoriska Skåne - Roos & Tegner (roostegner.se)länk till annan webbplats

Rapp, A., 2020: Nyfiken på geologi. Guide till 150 upplevelser i Sveriges landskap. Votum förlag, 289 sidor. https://votumforlag.se/produkt/nyfiken-pa-geologi/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Smith, P.J. (red.), 1987: Jordens yta. Bokserien "Vetenskapens Värld" nr. 3, Fogtdals Förlag, Malmö, 128 sidor.
 
Smith, P.J. (red.), 1988: Jordens utveckling. Bokserien "Vetenskapens Värld" nr. 6, Fogtdals Förlag, Malmö, 128 sidor.
 
Stephansson, O., 1983: Sveriges vandring på jorden. LiberFörlag, Stockholm, 115 sidor.
 
Stephansson, O., m.fl., 1988: Elementa. Jord, berg, luft och vatten. Utbildningsradion, Stock-holm, 127 sidor.
 
Sveriges Geologiska Undersökning: Berggrundskartor med beskrivningar. Serierna Af, Ai, Ba, Ca och K. Sveriges Geologiska Undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala.
 
Åhäll, K.-I., 1993: Geologi i Dalsland. Dalslands Turistråd, Åmål, 47 sidor.