Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Animering från Columbia till Rodinia

En animering har gjorts som visar hur Lauren-tia (Nordamerika) och Sibirien (beläget norr om Laurentia) å ena sidan och Baltica-Amazonia-Västafrika å den andra roterar åt motsatta håll från ca 1250 miljoner år (som en del av superkontinenten Columbia) till ca 950 eller 900 miljoner år (som en del av superkonti-nenten Rodinia).

Animeringen startar med en av paleomagnetikerna föredragen konfiguration där Balticas (Nordosteuropas) nuvarande norra kust (Kola-halvön och vidare österut) ligger utmed Grönlands nuvarande östkust vid 1250 miljoner år. Animeringens rekonstruktion ger därmed ca 160 graders total relativ rotation mellan Laurentia-Sibirien och Baltica-Amazonia-Västafrika från 1250 till 950 eller 900 miljoner år. Denna rotation har fördelats lika mellan de två kontinentblocken, 80 grader var, i brist på säkrare data.

Subduktionszonernas lägen och orientering är mycket osäkra, och animeringens kartbild är mycket schematisk och endast till för att visa på subduktion när den mellanliggande 'Grenville-oceanen' slutes. Likaså är kontinenternas absoluta orientering i förhållande till nord-riktningen inte känd.

Klicka på länken nedan för att starta animeringen:

Animeringöppnas i nytt fönster

Underlag och kartbild: Åke Johansson
Animering: Mikael Johansson

Tillbaka till "Världen växer fram"