Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Om jourhavande geolog

Foto: Bengt Olofsson

Foto: Bengt Olofsson

Jourhavande geolog svarar på frågor om geologi från allmänheten. Vid behov tar han hjälp av museets andra experter på geologi och mineralogi.

Åke Johansson

Jourhavande geolog, 1:e intendent,
Fil. Dr.

Jourhavande geolog heter Åke Johansson och har studerat geologi på Stockholms universitet, där han disputerade på en avhandling om bly-zink-förande kvarts- och kalcit-gångar i Sverige år 1984. Därefter kom han till Laboratoriet för Isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet, där han fortfarande är verksam som forskare.

Åkes forskning vid museet har bland annat gällt bildning och utveckling av berggrunden i södra Sverige och på Bornholm, liksom på Svalbard, med tonvikt på åldersbestämning av olika bergarter.

Populärvetenskap och Geologins Dag

Vid sidan av sin forskning har han kommit att engagera sig populärvetenskapligt för att sprida kunskap i geologi till allmänheten, bland annat genom att skriva artiklar och medverka i utställningar och aktiviteter med geologiska teman på museet. Han är också med och organiserar Geologins Dag på museet varje år i september.

Gå till geologinsdag.nulänk till annan webbplats om du vill veta mer om evenmanget.

Inte jourhavande på heltid

Till skillnad från jourhavande biolog är sysslan som jourhavande geolog en bisyssla till forskningen. Frågor som gäller mineral, meteoriter eller fossil bollar Åke vidare till kollegor med specialkunskaper inom dessa områden.

Mer om geologi

Under rubriken Geologi på faktasidorna finns ett antal populärvetenskapliga texter och illustrationer av Åke Johansson. Här finns också länkar till en del annat material med populärgeologiskt innehåll.