Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Var i fjällkedjan kan man borra efter olja?

Hej! Var är det sannolikt att det finns olja i fjällkedjan, vart är det alltså "smart" att borra efter den?
Det verkar inte så troligt att det kan finnas någon olja överhuvudtaget i fjällkedjan.

Visserligen består fjällkedjan delvis av kambro-siluriska sedimentbergarter, där man skulle kunna tänka sig att olja bildats ur organiskt material, ungefär som i de siluriska kalkstenarna på Gotland där små mängder olja utvunnits. Bergarterna i fjällkedjan är dock metamorft omvandlade genom högt tryck och i viss mån höjda temperaturer i samband med fjällkedjans bildande, så den olja som eventuellt kan ha funnits i dessa har nog brutits ner eller pressats bort i samband med detta.

Om man ändå skulle försöka peka ut ett område med någon liten chans till oljefynd skulle det i så fall vara de relativt välbevarade kalkstenarna som finns i Storsjö-området i Jämtland, i den lågmetamorfa undre skollberggrunden (de strukturellt lägsta delarna av fjällkedjan).

Läs mer om hur fjällkedjan är uppbyggd