Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Platt, rund "lersten" från Trosa - vad är det?

Hej. Min mamma har i sina gömmor en låda med en underlig typ av sten, lera, sandsten eller vad det nu kan vara. Hon säger att hon plockade dem som barn i Trosa, i ett område mellan vassen och bergskanten vid något vattendrag. I den vanliga leran hade hon alltså hittat dessa små runda saker. De är gråfärgade och har lite "lerstenig" konsistens. Blöter man dem löser de upp sig så småningom. Vad kallas dessa stenar och när uppstod de? Hon säger att hon tror att de kom till under istiden men är inte säker.
Det handlar troligen om en så kallad marleka, en konkretion (klump, utfällning) av kalk (kalciumkarbonat) omgiven av sand eller lera. Sådana kalkkonkretioner bildas och påträffas ibland i leriga sediment.

Exakt hur de bildas är mig veterligt inte riktigt klarlagt, men det rör sig om utfällning av kalciumkarbonat (kalk) i koncentriska lager, ofta runt något gruskorn eller snäckfragment i mitten, genom geokemiska processer i lersedimentet.

Tydligen går processen med geologiska mått mätt relativt fort, eftersom sådana marlekor påträffas i lersediment avsatta i slutskedet av senaste istiden, för cirka 10 000 år sedan. Resultatet blir tillplattade runda eller ovala grå klumpar, någon till några centimeter stora.

Att det handlar om marlekor stämmer ju också med beskrivningen av fyndplatsen, leriga sediment i kanten av Trosaån. Likaså hade din mamman rätt i att de bildats i slutskedet av eller efter den senaste istiden.

För att bekräfta att materialet innehåller kalk kan man droppa utspädd saltsyra på det (bör också funka med ättikssyra). Syran reagerar med kalken och bubblar och fräser när koldioxidgas frigörs genom nedbrytning av kalciumkarbonatet.