Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Kol - var fanns det från början?

Finns det någon bergart som innhåller kol, som inte är sedimentär som, kol, olja, naturgas. Allt levande kommer från kol men var fanns det från början, kanske bara i atmosfären?
Om man med kol menar själva grundämnet kol, så förekommer det på jorden i en rad former. Som rent grundämne bildar kol två mineral, diamant och grafit, med olika kristallstruktur och väldigt olika egenskaper.

Diamant, som ju är det hårdaste mineral som finns, bildas vid mycket högt tryck och finns främst i bergarter med ursprung i jordens inre (i manteln), där det uppenbarligen måste finnsa en reservoar av kol. Grafit, som ju är mycket mjukt och bland annat avänds som smörjmedel och i blyertspennor finns i en del sedimentära bergarter, men ursprunget för denna grafit (organiskt eller ej) är osäkert.

Kol ingår ju också som du skriver i allt levande, både växter och djur. Organiskt bildat kol finns dessutom lagrat som sten- och brunkol, olja och naturgas i sedimentära bergarter, och infruset i permafrosten i marken i Arktis. Vidare finns kol bundet som s.k. metan-hydrat på sina håll i havsbottnarnas sediment. I gasform förekommer kol som koldioxid i atmosfären, och även löst i havsvatten.

Den största mängden kol är dock sannolikt den som är bunden i kalksten och därmed besläktade bergarter (dolomit, marmor) i jordskorpan. Kalksten består av mineralet kalcit, som kemiskt sett är kalciumkarbonat med formeln CaCO3. Som framgår av formeln ingår kol (C) i kalciumkarbonat, liksom i andra karbonat-mineral.

Kalcit (eller det besläktade mineralet aragonit) bildar ju skal runt många djur (koraller, snäckor, musslor), och en del kalkstenar är ju bildade genom avsättning av sådana skalrester.

Ursprungligen fanns allt kol bland de grundämnen som bildade solsystemet och jorden, och som tidigare bildats i reaktioner i äldre stjärnor. Eftersom kol är ett lätt grundämne bör det mesta med tiden samlats vid jordens yta eller i atmosfären (även om en del kol uppenbarligen finns kvar i jordens inre och kan bilda diamanter).

Man tror att den tidiga atmosfären innehöll stora mängder koldioxid. Sörre delen av detta kol är idag bundet i kalkstenar, och en mindre del ingår i organisk form i det levande kretsloppet, eller är lagrat som fossilt kol, olja och naturgas.

Hur de mer exakta mämgdförhållandena mellan dessa olika reservoarer är törs jag dock inte säga, men en artikel på engelska i Wikipedialänk till annan webbplats fördjupar fördjupar sig i ämnet. Där finns också ett diagram över mängdförhållandena kol i olika reservoarer, dock med undantag av den stora mängden kol i karbonatform (i kalksten med mera).