Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Lokala variationer

Hos vissa arter av stormusslor kan lokala variationer förekomma. Dessa variationer har sitt ursprung i ett flertal faktorer.

Exempel på detta kan vara att individer som lever i ett starkt strömmande vatten får en mer utdragen och tillplattad skalform än de exemplar som lever i mer stillastående vatten. Även vattnets järnhalt påverkar musslans utseende genom att järnets avlagringar påverkar skalet färg. 

Allmän dammussla från svagt strömmande vatten
Exempel på en allmän dammussla (Anodonta anatina) som levt i ett relativt svagt strömmande vatten med låg järnhalt.
Allmän dammussla från starkt strömmande vatten.
Även detta är ett exempel på en allmän dammussla (Anodonta anatina). Denna individ har dock levt i ett starkt strömmande vatten med hög järnhalt.

Foto: Håkan Holmberg
Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz

Läs mer:
Allmän dammussla