Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Förväxlingsrisk

Flodpärlmusslan (övre) och den tjockskaliga målarmusslan (undre) kan ibland vara svåra att skilja åt.

Om man enbart har tillgång till levande exemplar kan man endast gå på de yttre karaktärerna. Den tydligaste yttre skillnaden mellan dessa båda är då dess bredd. Har man två ungefär lika stora exemplar är det enklast att jämföra bredden (omfånget) på dessa genom att titta från ovansidan. En annan karaktär som kan hjälpa till vid artbestämningen är flodpärlmusslans ofta mer bönformade skal. Dessa exemplar är dock exempel på hur varitionerna kan försvåra bestämningsarbetet. Observera den tjockskaliga målarmusslans mycket tydliga bönform som normalt är en tydlig karaktär hos flodpärlmusslan.

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla översida

Flodpärlmussla översida

Flodpärlmussla undersida

Flodpärlmussla undersida

Flodpärlmussla_höger

Flodpärlmussla höger sida

Flodpärlmussla vänster

Flodpärlmussla vänster sida

Tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla översida

Tjockskalig målarmussla översida

Tjockskalig målarmussla undersida

Tjockskalig målarmussla undersida

Tjockskalig målarmussla höger

Tjockskalig målarmussla höger sida

Tjockskalig målarmussla vänster

Tjockskalig målarmussla vänster sida

Foto: Håkan Holmberg
Vetenskapligt underlag: Ted von Proschwitz

Läs mer:
Tjockskalig målarmussla
Flodpärlmussla