Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Kackerlackor som tillfälliga gäster

Förutom de inomhuslevande mer eller mindre etablerade kackerlackor i Sverige, så kommer stundals andra arter in i landet med exempelvis personligt bagage i samband med utlandsresor, varuleveranser och liknande.

Cubakackerlacka

Panchlora nivea

Cubakackerlacka.

Cubakackerlacka.

Utseende

Kroppslängd: 20 - 30 mm.

Livshistoria och beteende   

Honan bär äggkapseln med sig till den kläcks.

Förekomst

Arten kommer ursprungligen från Central- och Sydamerika, och Västindien. Den kommer nu ofta in med bananer från Västindien. Från 1920-talet finns det uppgifter om att gröna kackerlackor av släkter Panchlora kommit in till Stockholm med sändningar av frukter från varmare trakter.

Namnförklaring

De grekiska orden pas och pantos som betyder all och hel, tillsammans med chloros som betyder grön, beskriver hur kackerlackan ser ut.

Systematik:

Rike: Animalia
Stam: Arthropoda
Klass: Insecta
Ordning: Blattodea
Familj: Blaberidae
Släkte: Panchlora

Harlekinkackerlacka

Neostylopyga rhombifolia

Harlekinkackerlacka. Djuret hittades i Sollentuna, Uppland, 2003.

Harlekinkackerlacka. Djuret hittades i Sollentuna, Uppland, 2003.

Utseende

Kroppslängd: 20 - 25 mm. Arten har små förkrympta framvingar som blott är 4 mm långa. Bakvingarna saknas helt.

Livshistoria och beteende

En äggkapsel innehåller ca 22 ägg. Obefruktade ägg kan utvecklas, men de kläcks ej. Arten föredrar varmt och fuktigt klimat. Det tar omkring 300 dygn för nymfen att nå vuxet stadie vid 27 oC och 70 % relativ luftfuktighet.

Förekomst

Arten kommer troligtvis ursprungligen från södra Asien (Indo-Malaya-regionen), och är utbredd i tropikerna. Därifrån har den spridit sig med hjälp av bland annat spansk sjöfart via Fillippinerna till Sydamerikanska hamnar. I Afrika har den med handelskaravaner kommit in i kontinenten. Den kommer sällsynt in med livsmedelstransporter.

Naturaliehistoria

Arten avbildades första gången av holländaren Caspar Stoll´ 1787 i ett stort påkostad verk med handkolorerade planscher, Natuurlyke en naar ´t leeven naauwkeurig gekleurde afbeeldingen en beschryvingen.... Detta visar att arten var känd i sjöfartsnationen Holland vid den tiden.      

Dock hade Stoll´ inte med några vetenskapliga namn i sitt verk, dessa lade en landsman till honom, Martinus Houttuyn till i ett kort register när han gav ut en andra upplaga (med smärre avvikelser i titeln) av verket 1813, vilket var 18 år efter Stoll´s död. Märkligt nog är även denna den andra utgåvan en postum utgivning då Houttuyn gick ur tiden 1798.

Namnförklaring

Släktnamnet Neostylopyga är uppbyggt av de grekiska orden neo som betyder ny, ung eller nyligen; stylo som betyder pelar eller kolonn; och pogy som betyder rumpa eller ända. Dock är den sammansatta innebörden oklar. Artnamnet rombifolia kommer från grekiskans rombos som betyder roterande överdel; och latinets folium som betyder blad. Även här är betydelsen oklar.      

Artens engelska namn är harlequin cockroach och syftar på den brokiga klädedräkten hos medeltida gycklare.

Systematik:

Rike: Animalia
Stam: Arthropoda
Klass: Insecta
Ordning: Blattodea
Familj: Blattidae
Släkte: Neostylopyga
Systematik

Läs mer

Kackerlackorna utomhus
Kackerlackorna inomhus

Litteraturtips

Kemner, N. A., 1925, Gröna kackerlackor bland sydfrukter. - Entomologiskt Tidskrift, 47: 80.
Linné, C., 1758, Systema naturae per regna tria ordines, genera, species, cum characteribus, differemtiis, synonymis, locis. 10:e upplagan (Holmiae [= Stockholm]). [Faksimilupplaga, 1959 London]
Ragge, D., R., 1965, Grasshoppers, Crickets and Cockroaches of the British Isles. (London)
Stoll´, C., 1787, Natuurlyke en naar ´t naauwkeneurig gekleurde afbeeldingen en beschyvingen der spooke, wandelende bladen, zabelsrpinghanen, krekels, trekspringkhaanen en kakkerlakken, in alle vier deelden wareld Europas, Asia, Afrika en America huishouldende. - Rpresentation exactement colorée d´après nature des Spectre, des Mantes, des Sauterelles, des Grillons, des Criquets et des Blattes, qui se trouvent dans les quatres parties du monde, l´Europe, lAsie, l´Afriques´et l´Amerique. (Amsterdam) Stoll´, C., 1813, Naurlijke en naar het leven nauwekeurig gekleurde afbeeldingen en veschrijvingen der spoken, wandelende bladen, zabel-springhanén, krekels, trek-springhanen en kakkerlakken, in all vier deeleb der wereld, Europa, Asia, Afrika en Amerika, huishoudende. - Representation exactement colorée d`apres nautre des Spectres ou Phasmes, des Mantes, des Sauturelles, des Grillons, des Criquets et des Blattees. (Amsterdam)