Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Största fjärilarna

Här kan du läsa vilka som är de största fjärilarna i världen. Du får även veta namnens ursprung.

Thyrsania agrippina. Foto: Lars-Åke Janzon

Thyrsania agrippina. Foto: Lars-Åke Janzon

Den till vingbredden största fjärilen i världen är nattflyet Thyrsania agrippina. Det största kända exemplaret är 30,4 centimeter mellan vingspetsarna  - lite större än höjden på ett A4-papper.

Flyet förekommer från södra Brasilien till södra USA.

Herkulesspinnare, Coscinocera hercules. Foto: Lars-Åke Janzon

Herkulesspinnare, Coscinocera hercules. Foto: Lars-Åke Janzon

Den till vingytan största fjärilen i världen är herkulesspinnaren Coscinocera hercules. Det största kända exemplaret har en vingyta på drygt 645 kvadratcentimeter - nästan som ett A4-papper.

Herkulesspinnaren finns i tropiska Australien och på Nya Guinea.

Namnförklaring

Släktnamnet Thyrsania kan härledas från "thyrsus" som var den grekiske skalden Dionysos stav. Artnamnet agrippa kommer från det vanliga romerska kvinnonamnet Agrippa, som även förekom vid ett flertal tillfällen inom den romerska dynastin.

Artnamnet herculana kommer från Hercules som var en av hjältarna i den grekiska mytologin.

Litteraturtips

Wood, G.L., 1984, Djurens värld. En Guinness rekordbok. (Stockholm)