Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Pärluggla

Pärluggla, Aegolius funereus, är en rätt så liten uggla med stort huvud och platt hjässa. Det är en av våra vanligaste ugglor och finns i större delen av landet. Det är en typisk barrskogsuggla, men finns även ganska långt upp i fjällen. Ibland häckar den även på Gotland - trots att sorkar saknas där.

Pärluggla

En pärluggla visas upp för intresserade vid Ottenby fågelstation på Öland. Foto: Lars-Åke Janzon, Ottenby, september 2008.

Pärlugglan är nattaktiv, och därför ser man den sällan. Däremot kan det typiska lätet, ett förvånansvärt högt ´po-på-på-på-på-på´, höras under senvinter- och vårnätter.

Pärlugglor är en så kallad invasionsart, som flyttar söderut i stor mängd på grund av att näringstillgången (= smågnagare) i hemområdet minskat eller totalt försvunnit. Det finns vissa tecken som tyder på att de gamla hanarna försöker stanna i det egna området ändå, medan honor och ungar är mer flyttningsbenägna.

Under invasionsår av pärlugglor brukar man framför allt kunna hitta dem under flyttningstiden som infaller i september-oktober. 2008 är det senaste invasionsåret, och 10-tals pärlugglor kunde exempelvis ses under flera dagar i fyrträdgården på Ottenby i slutet av september.