Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Sångsvan

Återkommer i första halvan av mars
Sångsvan

Sångsvan ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

Sångsvan,

Cygnus cygnus

Sångsvanar känns igen på den gula näbbasen. Det var tidigare en ovanlig häckfågel i Sverige. Under senare årtionden den dock successivt ökat, och förekommer nu i nästan alla landskap, och då även i södra delen av landet. Antal häckande par beräknas till knappt 4 000 st.

Sångsvanar flyttar under senhösten till södra Sverige och Nordsjöländerna. De nordsvenska sångsvanarna flyttar sannolikt till norska västkusten. Vårflyttningen sker i slutet av mars till början av april.

Den äldsta kända sångsvanen blev 26 år och 6 månader.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet
Litteraturtips:
Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.