Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Gråhäger (häger)

Gråhäger (häger), Ardea cinerea, återkommer vanligen i andra halvan av mars.
Gråhäger

Gråhäger ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

Häger är stor, cirka 1 meter hög med en vingbredd av 1,4–1,75 meter. Den är grå ovan och vit under, halsen, benen och den grova näbben är långa, och den har långa, svarta, hängande huvudtofsar. I flykten håller den halsen indragen. Den förekommer i södra och mellersta landet, men även lokalt längre norrut. Den svenska populationen har ökat under senare år och antalet par beräknas idag till 5 000.

I augusti-november flyttar de flesta hägrar till västra och södra Europa samt Nordafrika. I mars-april återkommer de från övervintringsområdena. Enstaka individer övervintrar i södra landet där det är öppet vatten.

Högsta kända ålder är 35 år och 1 månad.

Litteraturtips


Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.