Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Brun kärrhök

Brun kärrhök, Circus aeruginosus, återkommer i andra halvan av mars.
Brun kärrhök

Brun kärrhök ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

Tyvärr saknas den bruna kärrhökens ljud.
Brun kärrhök är den största och tyngsta av våra tre arter kärrhökar. Vingbredden är 1,15-1,4 meter. Våra kärrhökar är ganska slanka med tydligt V-ställda vingar när de seglar omkring.

Bruna kärrhökar är övervägande bruna men kan ha inslag av gått och gråblått. Den gamle hanen har flerfärgad översida. Han har svarta vingspetsar, ljust blågrå stjärt och delar av vingarna, rygg och inre delarna av vingarna är bruna och huvudet och bröstet är gulvita. Undersidan av vingarna är grå utom de svarta vingspetsarna, och magen är brun. Ju äldre hanen blir desto mer kontrastrikt färgad är han.

Honan är oftast mörkbrun men har ljus strupe, ljus hjässa och ljus framkant på vingarna. De unga fåglarna liknar honan men är mörkare bruna med gräddgul hjässa och strupe.

Brun kärrhök finns i södra delen av landet utom i Smålands inland, och från slutet av 1980-talet ökade den i antal, och finns numera även i Norrbottens kustland. Det är en utpräglad slättsjöfågel som häckar i vassar längs näringsrika sjöar. Där avpatrullerar de vassarna och de omgivande åkermarkerna för att söka smågnagare och ungfåglar. Det svenska beståndet uppskattades till 1 400 par år 2000.

Övervintrar i Medelhavsländerna och tropiska Västafrika dit den flyttar från augusti till början av oktober. De första kommer tillbaka i slutet av mars, medan de nordliga återvänder i mitten av maj.

Högsta kända ålder är 20 år och 1 månad.

Litteraturtips


Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.