Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tornseglare

Återkommer i andra halvan av maj
Tornseglare

Tornseglare ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

Tornseglare, Apus apus

Tornseglare kallades tidigare för tornsvala, men det är ingen svala utan den tillhör familjen seglare. Det är en nästan genomgående mörk fågel som tillbringar mycket tid i luften. Den har s.k. klängfot som inte duger till att sitta med. Den har smala, långa nymåneformade vingar när den seglar uppe i skyn. Kroppen är mörk både på ovan- och undersidan men den har gråvit strupe. Den mörka färgen är brunsvart men kan i vissa lägen se ljusgrå ut. Att den även har djupt kluven stjärt kan vara svårt att se då den ofta hålls hoptryckt. De kan både para sig och sova i flykten. Lätet är ett gällt ringande ´srriiir´, som är särskilt påtagligt under högsommarkvällar när föräldrarna lär ungarna flyga.

Tornseglare finns i hela landet utom i fjällkedjan, men blir fåtaligare ju längre mot norr man kommer. Bona läggs i anslutning till hus eller i klippstup, och idag är den kraftigt knuten till mänsklig bebyggelse och ses därför talrikt i städer. Man ser den i princip aldrig sittande utan den tillbringar, förutom tiden i boet, all sin tid i luften.

Tornseglare kommer till Sverige under senare halvan av maj. Ganska precis 3 månader senare drar de iväg söderut och tillbringar vinter i Afrika söder om Sahara.

Högsta kända ålder är 21 år.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet
Litteraturtips:
Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.