Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Törnsångare

Återkommer i första halvan av maj
Törnsångare

Törnsångare ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

Törnsångare,

Sylvia communis


Törnsångare är en kraftigt byggd sångare med roströda vingar. Törnsångare är brunaktig ovan, men med grått huvud, och ljust benvit under medan hakan är rent vit. Stjärten är lång, benen är gulbruna, runt ögat är en vit ring och näbben är grov. Honan ser likadan ut med undantag av att huvudet är bruntonat och att hakan inte är rent vit. Törnsångaren har en kort, rivig och sträv, rask strof som antingen framförs från en busktopp eller i flykten, fast då dras sången gärna ut. Sången kan bokstaveras som ´tjitiri tjitiri tjytererti´ eller uttydas som ´tycker du det, tycker du´.

Törnsångare är relativt lätt att få syn på då den hoppar omkring i buskar och snår eller sitter och sjunger i någon topp eller är i luften. Den hör till det öppna landskapet med enstaka buskage, snår, men den finns även i skogskanter och på hedartade marker. Den är allmän i södra och mellersta landet, och den finns utefter hel Östersjökusten. Den har en ganska stabil population sedan en minskning skedde i början av 1970-talet.

Törnsångare från främst västra Sverige flyttar åt sydväst i augusti och september, och fåglar från östra Sverige flyttar åt sydost till sahelområdet strax söder om Sahara. De återkommer huvudsakligen under maj.

Högsta kända ålder är 6 år och 1 månad.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet
Litteraturtips:
Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.