Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Storlek och vikt hos fåglelkranier

Fåglarna är ordnade i storleksordning med avseende på massan hos kranierna, för jämförelse har även längden på kranierna angivits. Vidare, uppgifter om massan av hela skelettet samt fågelkroppens massa vid döden. Dessutom har förhållandet i massan mellan kraniet och hela skelettet angivits, liksom massan av skelettet i förhållande till massan av hela fågelkroppen. I de fall inga uppgifter har angivits, så saknas dylika ännu.

Art Kraniets
massa
[gram]
Kraniets
längd
[mm]
Skelettets
massa
[gram]
Fågelkroppens
massa
[gram]
Förhållandet:
kraniet/skelett
[%]
Förhållandet:
skelett/kropp
[%]
Silvertärna,
Sterna paradisaea
0,5 68 -118 --
Skrattmås
Larus ridibundus
1,5 77 14,0 270 10,7 5,2
Sothöna
Fulica atra
2,0 70 36,0 755 5,5 4,8
Fiskmås
Larus canus
2,0 89 20,0 250 10.0 8,0
Vigg
Aythya fuligula
3,0 91 ----
Skedand
Anas clypeata
3,0 116 24,0 -12,5 -
Gräsand
Anas platyrhynchos
5,5 105 48,0 637 11,4 7,5
Storskrake
Mergus merganser
7,0 116 70-10,0-
Silltrut
Larus fuscus
8,0 113 77 1000 10,4 7,7
Havstrut
Larus marinus
9,5 125 86 980 11,0 8,8
Gråtrut
Larus argentatus
10,5 133 87 1005 12,1 8,7
Ejder
Somateria mollissima
12,5 130 117 1580 10,7 7,4
Storskarv
Phalacrocorax carbo
16,0 135 182 2966 8,8 6,1
Knölsvan
Cygnus olor
35,0 185 781 11,8 kg 4,5 6,6

Anmärkning

De data som presenteras i ovanstående tabell är endast till för att ge en uppfattning om storleksförhållanden - och avser endast de avbildade exemplaren. Uppgifter om massan för kranier, skelett och fågelkroppen liksom längden av kranierna varierar inom arterna. Massan för kranier upp till 50 gram har mäts med en noggranhet på 0,5 gram, över detta med en noggranhet av 1 gram.