Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Tumlare

Tumlaren lever oftast ensam eller i mindre flockar, men om det är mycket fisk inom ett område kan ha lyckan att få se ett stort antal. Den lever på fisk, färgen går från gråsvart på ryggen till vit på magen.

Tumlare

Tumlare, med den typiska ryggfenan. Foto: Anna Roos

Tumlaren är en av de minsta valarna och har en stor utbredning på norra halvklotet, men förekommer även i Stilla Havet, Indiska Oceanen och Atlanten.

I svenska vatten finns tumlare främst på västkusten, men även i Östersjön finns en liten population.

Hot

Det största hotet mot tumlare i svenska vatten idag är sannolikt att de fastnar i fiskeredskap och drunknar.

Dessutom kan de påverkas negativt av vissa miljögifter, men kunskaperna om detta är fortfarande otillräckliga. Det har rapporterats om höga halter av PCB och DDT, i nivå med vad man funnit i gråsäl med skador relaterade till miljögifterna.

Tumlarpopulationen i svenska vatten längs västkusten klassas idag som Sårbar (VU). Populationen i Östersjön är där emot klassad som Akut hotad (CR).

Utseende

Tumlaren är gråsvart på ryggen, med ljusgrå sidor och vit mage. Kroppen är spolformad och har en låg, triangelformad ryggfena. Huvudet är runt, med en trubbig nos. Som vuxen blir tumlaren som mest 180 cm lång och väger cirka 75 kg.

Föda

Tumlaren livnär sig främst på sill och mindre torskfiskar.

Beteende

Den kan vara svår att få syn på, dels på grund av färgen och dels eftersom den inte brukar hoppa upp ur vattnet så som många delfiner gör. Oftas ser man bara andningsutblåset, den låga, trekantiga ryggfenan och en bit av ryggen.

De brukar hålla till ensamma eller i små grupper om några få djur, som kan bestå av ett par, tre honor och deras kalvar, eller en liten grupp hanar. Om det är gott om fisk på ett ställe kan man dock ha turen att få se stora ansamlingar av tumlare.

Fortplantning

Tumlaren blir könsmogen vid tre till fyra års ålder, och honan kan vid gynnsamma förhållanden föda varje år. Hon är dräktig i 10-11 månader och föder sin kalv under första halvan av sommaren. Kalven diar i 8-12 månader.

Forskning

På våra forskningssidor kan du läsa mer om vilken forskning om tumlare som bedrivs. Du kan även rapportera om du ser tumlare till oss. Rapporterna är ett jättebra komplement till de få inventeringar av tumaler som görs.

Har du sett en tumlare?

Läs mer och rapportera på forskningssidorna:
Tumlare - forskning och rapportering