Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Däggdjurskranier

Jämförelse mellan rådjur och

Oaktat att geten (Capra hircus) och rådjuret (Capreolus capreolus) inte är nära besläktade med varandra, slidhornsdjur respektive hjortdjur, så uppvisar kranierna vissa morfologiska likheter som är värda att titta närmare på.

Geten är avbildad till vänster och rådjuret till höger på bilderna nedan. Det vita skalstrecket representerar 50 mm. Materialet är ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Skallarnas undersida utan underkäkar.

Undersida av kranierna.

Underkäkarnas utsida.

Vänster sida av underkäkarna.

En matematisk jämförelse med avseende på huvudformen, uttryckt i morfometriska kvoter, mellan geten och rådjuret, visar dessa likheter i siffror. Här kan man se att djur som inte är närmare besläktade kan ha lika utseende beroende på likartade liv, som här ett par betande djur.

Förhållande Get Rådjur Skillnad*
Kranium: bredd/längd 55 % 49 % 11 %
 höjd/längd 48 % 46 % 4 %
 bredd/höjd 116 % 107 % 8 %
Underkäke: bredd/längd 44 % 38 % 14 %
 höjd/längd 62 % 52 % 16 %
 bredd/höjd 71 % 74 % 4 %
* Skillnad = (Get - Rådjur) / Get

Naturaliehistoria och etymologi      

När Linné 1758 beskriver rådjuret och geten i Systema naturae... (se bilden nedan) så använder han romarnas gamla namn på djuren. Rådjuret som capreolus (då placerad i släktet Cervus) och geten som Capra hircus. Det är intressant att notera att då han beträffande rådjuret citerar äldre auktorer, så finns både namnen Capra, Caprea och Capreolus med för detta djur. Något som skulle kunna tyda på att även de gamla romarna ansåg djuren lika.     

Rent språkligt har det sin intressanta förklaring. Ordet caper eller capri (maskulinum) betyder bock eller råbock. Dess feminina form capra betyder get. Ändelsen -olus är latinets diminutivform - det vill säga capreolus betyder egentligen liten capra - med andra ord, rådjur betyder översatt helt enkelt liten get.      

Vidare så hade i klassisk tid capreolus betydelsen råbock, kanske även stenbock. Ordet capra, caprea eller caprae betydde och användes om både vildget och rådjur. Så även här synes det som om ingen större skillnad egentligen gjordes på de båda arterna. Det skulle kunna förklaras av deras yttre likhet, eller hade måhända romarna inte något behov att skilja dessa åt?

Linnés beskrivning.

Systematik:

Rike: Animalia (djur)
Stam: Chordata (ryggsträngsdjur)
Klass: Mammalia (däggdjur)
Ordning: Artiodactyla (partåiga hovdjur)
Familj: Bovidae (slidhornsdjur)
Släkte: Capra (getter)
Rike: Animalia (djur)
Stam: Chordata (ryggsträngsdjur)
Klass: Mammalia (däggdjur)
Ordning: Artiodactyla (partåiga hovdjur)
Familj: Cervidae (hjortdjur)
Släkte: Capreolus (rådjur)
Systematik

Läs mer:
Däggdjurskranier Rådjur med huggmärken efter räv
Extremitetsben från rådjur
Rådjur och dovhjort

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr. , Naturhistoriska riksmuseet.

Lästips:
Johansson, I., 1966, Husdjuren i färg (Stockholm).
Linné, C., 1758, Systema naturae per regna tria ordines, genera, species, cum characteribus, differemtiis, synonymis, locis. 10:e upplagan (Holmiae). [Faksimilupplaga, 1959 London]