Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utter

Det finns minst 13 olika utterarter i världen. Den art som lever i Sverige kallas utter (Lutra lutra) och är den enda utterart som finns naturligt i Europa.

En utter kikar upp mot fotografen. Foto: Anna Roos

Foto: Anna Roos

Utbredning

Uttern har sin utbredning i Europa, Asien och Nordafrika. De flesta uttrarna  lever i närheten av sötvatten men kan även leva i marina miljöer som till exempel längs Norges kust, i Skottland och på Shetlandsöarna.

Utseende

En vuxen hona väger mellan fem och sex kilo, en fullvuxen hanen väger ungefär dubbelt så mycket. Hanarna är cirka 1 meter långa och honorna runt 90 centimeter, med svans. Till färgen är uttern brun, förutom på hals och bringa där pälsen är ljusare, nästan beige. Uttern har två typer av hår. Underull som håller uttern varm och stickelhår, som är långa och glatta, och håller vattnet borta. Kroppen är lång och spollinjeformad, benen är korta och mellan tårna har uttern simhud. Dessutom har uttern en kraftig svans och små öron, som stängs när den dyker. Allt detta för att anpassa sig till ett liv i vattnet.

Två uttrar i vatten

Foto: Anna Roos

Föda

Uttern äter framför allt fisk, men under vissa perioder är grodor en mycket viktig födokälla. De kan även äta kräftor, fåglar och mindre däggdjur.

Beteende

Uttern är ett piggt och lekfullt djur. Tidigare sa man att uttern var skymningsaktiv, men inkomna rapporter om utter har visar att de kan vara aktiva även dagtid. De tillbringar den mesta av tiden i eller i närheten av vatten.

Fortplantning

Vanligtvis föder honan 1-2 ungar. Det kan ske när som helst under året, men möjligen är det oftast om sommaren i norra Sverige. Ungarna följer honan upp till ett år.

En död utter obduceras.

En död utter obduceras på museet. Foto: Anna Roos

Hot

Uttern ökar igen efter en kraftig tillbaka gång som troligen berodde på miljögifter och då framför allt PCB (Polykloreradebifenyler). I dag är trafiken ett stor problem, många uttrar trafikdödas varje år. Även drunkning i fiskeredskap är vanligt förekommande.

I denna film visar forskaren Anna Roos en utter och berättar om miljögiftsanalyser vid Naturhistoriska riksmuseet.

Har du sett en utter?

Läs mer och rapportera på forskningssidorna:
Utter - forskning och rapportering