Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fladdermusholkar

Genom att bygga holkar åt fladdermössen så ger man dessa extra boplatser. Det kan vara uppskattat på platser där det är ont om naturliga sommarboplatser.

Virket bör vara ca 20 mm tjockt, och ska inte vara hyvlat eller behandlat. Tummarna och bakfötternas klor hos fladdermössen får inte fäste i hyvlat virke. Avsluta med att spika fast en bit takpapp över toppen och taket så hålls holken torr inuti.

Ritning till fladdermusholk
Skiss på färdig fladdermusholk

Obs! Notera att det 13 cm angivna måttet på del 5 skall vara 13 cm minus tjockleken på brädan av del 3.

Fladdermusholk, i komplett skick (till höger) med in- och utflygningsriktning markerad med pil, och ritning till holken (till vänster).

  1. Bakbräda
  2. Sidobräda
  3. Frambräda
  4. Tak
  5. Botten, som kan förses med gångjärn för inspektion. I annat fall skruvas den fast så att den går att lossa vid inspektion
  6. Kontrollbräda, där spillningen hamnar om fladdermössen bebor holken. Samtliga mått i cm.

Modifierad efter Djurens värld 3/90: 11.

Placering

Holkarna bör sättas i söderläge, och på en höjd av 3-4 meter. Utrymmet framför holkarna bör vara fritt från vegetation, så att ut- och inpassagen kan ske fritt.

Många holkar

Det är bra att sätta upp några holkar nära varandra. Då får fladdermössen en chans att att snabbt finna nya gömställen om de blir störda. Dessutom bildas en liten koloni vilket är viktigt för flera av arterna.

Läs mer

Fladdermöss i hus

Litteraturtips

Anonym, 1990, Gör fladdermusholkar. - Djurens värld 3/90: 11