Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Fladdermusholkar

Genom att bygga holkar åt fladdermössen så ger man dessa extra boplatser. Det behövs eftersom deras naturliga blir allt färre, bland annat på grund av utdikning av småsjöar och vattendrag, samt att det inte finns tillräckligt med murkna gamla boträd kvar.

Dessutom kan man slippa att få in fladdermöss i huset om de har gott om boplatser utanför. Fladdermösssen är nyttiga djur då de bland annat hjälper till med att hålla efter myggorna. En hona med ungar kan äta 4 000-7 000 myggor per natt.

Bygg en holk!

Virket bör vara ca 20 mm tjockt, och får absolut inte vara hyvlat eller behandlat. Tummarna och bakfötternas klor hos fladdermössen får inte fäste i hyvlat virke. Avsluta med att spika fast en bit takpapp över toppen och taket så hålls holken torr inuti.

Ritning till fladdermusholk
Skiss på färdig fladdermusholk

Obs! Notera att det 13 cm angivna måttet på del 5 skall vara 13 cm minus tjockleken på brädan av del 3.

Fladdermusholk, i komplett skick (till höger) med in- och utflygningsriktning markerad med pil, och ritning till holken (till vänster).

  1. Bakbräda
  2. Sidobräda
  3. Frambräda
  4. Tak
  5. Botten, som kan förses med gångjärn för inspektion. I annat fall skruvas den fast så att den går att lossa vid inspektion
  6. Kontrollbräda, där spillningen hamnar om fladdermössen bebor holken. Samtliga mått i cm.

Modifierad efter Djurens värld 3/90: 11.

Placering

Holkarna bör sättas i söderläge, och på en höjd av 3-4 meter upp i ett träd, gärna med skuggande grenar ovanför. Utrymmet framför holkarna bör vara fritt från vegetation, så att ut- och inpassagen kan ske fritt. Välj gärna en skog med både barrträd och lövträd. Allra bäst är det om det finns en sjö eller bäck i närheten.

När som helst

Det är aldrig för sent att sätta upp holkar, då de utnyttjas dels som övervintringsplatser och dels för övernattningar. Därför kan man sätta upp holkar när som helst på året.

Många holkar

Det är bra att sätta upp några holkar ganska nära varandra. Då får fladdermössen en chans att att snabbt finna nya gömställen om de blir störda. Dessutom bildas en liten koloni vilket är viktigt för flera av arterna.

Läs mer

Fladdermöss i hus

Litteraturtips

Anonym, 1990, Gör fladdermusholkar. - Djurens värld 3/90: 11