Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fladdermöss i bostadshus

Varje fladdermus är en nyttig varelse. En fladdermusindivid kan äta motsvarande 4 000-
7 000 myggor per natt. Trots det kan fladdermöss ibland upplevas som obehagliga.

Många människor tror att fladdermöss kan gnaga och därmed orsaka skador på inredning, elledningar och dylikt, men det är helt felaktigt. Ett visst luktproblem kan uppstå när kolonier slår sig ner i dåligt genomluftade utrymmen. Fladdermuskolonier i hus gör oftast inte så mycket väsen av sig som man kan tro, men det finns undantag. Många vill därför bli av med fladdermössen, eftersom de av olika anledningar befinns störande.

Av våra svenska fladdermusarter kan man sommartid hitta alla arter utom Bechsteins fladdermus och trollfladdermus i hus. Vanligt förekommande är nordisk, gråskimlig, mustasch, Brandts och dvärgfladdermus.

Lukt

Är det en någorlunda stor koloni som bor i ett hus samlas mycket spillning på platser där de befinner sig. Om ventilationen är bra torkar spillningen snabbt och ger sällan anledning till obehag. I dåligt ventilerade utrymmen kan spillningen ge upphov till obehaglig lukt.

Om luktproblem uppstår gäller det att i första hand öka genomluftningen av utrymmet där fladdermössen är. I andra hand gäller det att inte ge fladdermössen tillgång till utrymmet, det vill säga man täpper till alla ut- och ingångar med till exempel ett finmaskigt nät.

Ljud

Diande fladdermusungar kan vara störande. De läten som hungriga ungar använder är fullt hörbara för oss. Dessa upphör dock så snart ungarna lärt sig flyga i slutet av juli eller början av augusti.

Att få bort ljudstörningarna är inte lätt, kanske omöjligt. Det kan dock vara en tröst att ljudproblemen är ganska kortvariga.

Bli av med fladdermöss

Enligt Artskyddsförordningen måste man först söka tillstånd hos aktuell länsstyrelse om man vill få bort fladdermöss ur ett hus. Man får varken störa fladdermössen eller försöka få bort dem utan tillstånd.

I bilaga 5 i Handbok för artskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa exempel rörande fladdermöss i hus.

Avhysning

Om fladdermöss orsakar avsevärda skador eller olägenheter kan länsstyrelsen lämna tillstånd att fånga eller döda dem (enligt 29§ Jaktförordningen 1987:905). (Uppgifter om detta lämnas av länsstyrelsen.) Sådana tillstånd lämnas dock sällan, eftersom problemen sällan löses genom att man dödar eller flyttar dem.

Hus för fladdermöss

Man kan bygga holkar för fladdermöss så att de kan bo där i stället för i huset.

Fridlysta

Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986. Det innebär att man varken får fånga, döda eller ens störa dem utan särskilt tillstånd.

Läs mer

Fladdermöss
Trynfladdermus

Litteraturtips

Bjärvall, A. & Ullström, S., 1985, Däggdjur - Alla Europas arter. (Stockholm). [Sidorna 35-57 beskriver fladdermössen.]
Gerell, R. & Gerell Lundberg, K., 1995, Handledning för fältstudier av fladdermöss. (Lund)
Rydell, J., [1995], Fladdermöss. Nattens tysta jägare. (Informationshäfte från Naturvårdsverket och WWF).