Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Höstfärger

Här ser du några exempel på höstfärger från olika växter i vår natur och i trädgårdar.

Lärkträd, Larix decidua

Lärkträd, Larix decidua

Vide, Salix sp.

Vide, Salix sp.

Björk, Betula

Björk, Betula

Bok, Fagus sylvaticus

Bok, Fagus sylvaticus

Klibbal, Alnus glutinosa, har inga egentliga höstfärger.

Klibbal, Alnus glutinosa, har inga egentliga höstfärger.

Hassel, Corylus avellana

Hassel, Corylus avellana

Björnbär, Rubus sp.

Björnbär, Rubus sp.

Ek, Quercus robur

Ek, Quercus robur

Alm, Ulmus glabra

Alm, Ulmus glabra

Asp, Populus tremula

Asp, Populus tremula

Vildapel, Malus sp.

Vildapel, Malus sp.

Slån, Prunus spinosa

Slån, Prunus spinosa

Hagtorn, Crataegus sp.

Hagtorn, Crataegus sp.

Rönn, Sorbus aucuparia

Rönn, Sorbus aucuparia

Hägg, Prunus padus

Hägg, Prunus padus

Lönn, Acer platanoides

Lönn, Acer platanoides

Lönn, Acer platanoides

Lönn, Acer platanoides

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum

Lind, Tilia cordata

Lind, Tilia cordata

Ask, Fraxinus excelsior

Ask, Fraxinus excelsior

Sidan uppdaterad: