Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
gran

Gran

Granen, Picea abies, är Sveriges vanligaste träd och trivs på bördig, kalkrik mark med god tillgång på vatten.

Efterson granen kan växa i svagt ljus konkurrerar den lätt ut andra träd. Därför präglas våra skogar av gran.

En fullväxt gran sträcker sig omkring 45 meter över marken. Den blir över 400 år gammal, men avverkas som regel efter 75–150 år.

Granen blommar i maj-juni. Kottarna är först violetta eller gröna och blir till sist bruna. Under soliga senvinterdagar öppnas kotten och fröna lossnar.

Linné skrev 1755:

Sprit destillerad av de späda barren kan ersätta ungerskt drottningvatten.

Gran är Medelpads landskapsblomma.

gran

Foto: Lars-Åke Janzon

Sidan uppdaterad: