Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Träd

Här kan du läsa allmänt om träd och se några exempel.

Till träden räknas vedväxter (består av eller innehåller ved) som har en tydlig huvudstam och vanligen blir minst 5 meter höga. Många trädarter kan ibland uppträda i buskform, till exempel om de växer i mager jord eller efter avverkning. Buskarna är till skillnad mot träden förgrenade med flera likvärdiga stammar nedifrån basen. Träden hör hemma i många olika växtfamiljer och delas ibland in i barr- och lövträd.


Träd är viktiga för oss människor. Vi använder dem till exempel för att få virke, bränsle och papper. Trädens frön, frukter, blad, skott och bark är viktiga som föda åt många djur. Träden har stor ekologisk betydelse eftersom de bildar skogar. Skogen hjälper till att reglera klimatet och är särskilt viktig för vattenhushållningen. Skogen är jordens största producent av biomassa.

ek Ek

Eken är ett storvuxet träd som i Sverige blir 20-25 meter högt, men i södra Europa kan bli ända upp till 45 meter.

gran Gran

Granen, Picea abies , är Sveriges vanligaste träd och trivs på bördig, kalkrik mark med god tillgång på vatten.

Tall

Näst granen är tall det vanligaste trädet i Sverige. Tallen klarar ett liv på mager, torr mark liksom på fuktig och mage...