Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Toppmurkla

Toppmurkla, Morchella elata

Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var stans: i löv-och blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen där det har legat timmer.

Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var stans: i löv-och blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen där det har legat timmer. Man kan hitta dem från senare hälften av maj i södra Sverige till omkring midsommartid i Norrland. Till skillnad från stenmurklan är toppmurklan helt giftfri och kan tillagas utan förvällning. Smaken ändras till det bättre om svampen torkas före tillagningen.

Normalt brukar toppmurklan bli 10 - 25 cm hög, men här på Sektionen för kryptogambotanik finns ett torkat exemplar som mäter 32,5 cm. I färskt tillstånd uppges det ha varit 85 cm högt. Om denna svamp ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätteexemplar hittades i Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren. Romell beskrev fyndet och trodde att det kunde vara en egen art, Morchella maxima.

Text: Klas Jaederfeldt

Toppmurkla målad av P. Åkerlund 1863. Denna akvarell tillhör riksmuseets samling av svampillustrationer utförda under överinseende av Elias Fries. Den publicerades i "Fries, E. 1860-1866. Sveriges ätliga och giftiga Svampar tecknade efter naturen under ledning av E. Fries. - Kongl. Vetenskaps-Akademien. Stockholm."

Toppmurkla målad av P. Åkerlund 1863. Denna akvarell tillhör riksmuseets samling av svampillustrationer utförda under överinseende av Elias Fries. Den publicerades i "Fries, E. 1860-1866. Sveriges ätliga och giftiga Svampar tecknade efter naturen under ledning av E. Fries. - Kongl. Vetenskaps-Akademien. Stockholm.

Toppmurkla, Morchella elata. Illustration ur "Boudier, E. 1905-1910. Icones Mycologicæ ou Iconographie des champignons de France principalement discomycetes 2. Librairie des sciences naturelles, Paris.

Toppmurkla, Morchella elata. Illustration ur "Boudier, E. 1905-1910. Icones Mycologicæ ou Iconographie des champignons de France principalement discomycetes 2. Librairie des sciences naturelles, Paris.

Toppmurkla från Jakobsberg i Järfälla, Uppland, maj 1979. Foto: Johan Nitare.

Toppmurkla från Jakobsberg i Järfälla, Uppland, maj 1979. Foto: Johan Nitare.

Toppmurkla hittad i Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren. I färskt tillstånd mätte svampen 85 cm.

Toppmurkla hittad i Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren. I färskt tillstånd mätte svampen 85 cm.

Sidan uppdaterad: