Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Svamp

Svampar

På denna sida kan du läsa om några av de svampar som växer i Sverige.

Alskog Alskogens mykorrhizasvampar

De två arter av al som finns i Sverige, gråal ( Alnus incana ) och klibbal ( Alnus glutinosa ), är mycket viktiga växt...

Brandticka Brandticka och storporig brandticka

Ticksläktet Pycnoporellus har i Sverige två arter, brandticka och storporig brandticka. Båda är mycket vackra och iög...

Fatsvamp Fatsvampar, släktet poronia

I hästars spillning kan man, om man har tur, hitta en mycket sällsynt svamp som heter fatsvamp,

Fnöskticka Fnösktickan

Fnösktickans fruktkroppar hittar man i Sverige oftast på björk och bok, sparsammare på andra lövträd. De är oftast hovfo...

Laxticka Hapalopilus, tickor som blir röda eller violetta i ammoniak

Hapalopilus är ett ticksläkte med tre arter, saffransticka Hapalopilus croceus , lysticka H. rutilans och laxtick...

Hasselticka Hasselticka och skorpticka

Arterna hasselticka och skorpticka hör båda till släktet Dichomitus . Släktet är lätt att känna i igen. Arterna i släk...

© Jens H. Petersen/MycoKey. Hattmurklor, släktet Helvella

På våren kan du hitta toppmurklor och stenmurklor som nog många känner till. Mindre kända är hattmurklorna som finns frå...

Hjorttryffel Hjorttryfflar

Släktet hjorttryfflar, Elaphomyces är en grupp sporsäcksvampar som är besläktade med de äkta tryfflarna, Tuber .

Hussvamp Hussvamp, Serpula lacrymans

Hussvamp, Serpula lacrymans , är en mycket aggressiv brunrötesvamp som orsakar stora skador på byggnader, framför allt...

Skarp dropptaggsvamp Hårda taggsvampar, släktet Hydnellum

Hårda taggsvampar, som ingår i släktet Hydnellum, är mycket hårda och sega svampar, så även om de kanske är ätliga så...

Imperfekta svampar Imperfekta svampar

Smakar det kork av vinet? Har du varit till badhuset och råkat ut för fotsvamp? Då är det imperfekta svampar som varit i...

Jordstjärnor Jordstjärnor

Jordstjärnorna hör liksom röksvamparna till gruppen buksvampar (Gasteromycetes). De egentliga jordstjärnorna finner man ...

Jätteröksvamp Jätteröksvamp

Jätteröksvampens fruktkroppar har en enorm växtkraft. I "Svampar" av Waldemar Bülow (Lund 1917) står det att svampen i b...

Kantarell Kantareller

Kantarell Cantharellus cibarius är en svamp som man kan hitta lite var som helst, till exempel i granskog, bokskog oc...

Klotsporig murkla. Foto: Jonathan M / Mushroom Observer, Klotsporig murkla

Klotsporig murkla, Pseudorhizina sphaerospora , har hittats i örtrik barrskog i Jämtland. Annars verkar den mest triva...

Klövsvamp Klövsvamp och fjädersvamp

Det finns många udda substrat som det kan växa svamp på, och det finns två arter i släktet Onygena som verkligen spec...

Knölfoting Knölfotingar, Squamanita

Släktet Squamanita , eller knölfotingar som de heter på svenska, är en av de mest underliga grupper av hattsvampar som...

Koralltaggsvamp Koralltaggsvamp, Hericium coralloides

En mycket vacker men sällsynt svamp är koralltaggsvamp, Hericium coralloides. Den är en signalart och påträffas bara ...

Kromporing Kromporing

Det första exemplaret i Naturhistoriska riksmuseets samlingar hittades 1997 i Sickla i Stockholms stad. Tickan satt på e...

hartsticka Lacktickor och platt-tickor, släktet Ganoderma

Ganoderma är ettåriga till fleråriga vedväxande tickor. En del har fot, men de flesta är vidväxta underlaget.

Lingonsvulst Lingonsvulst, praktkvast och lingonkvast

Svulstsvamparna, Exobasidium , parasiterar på levande blad. Namnet Exobasidium är sammansatt av det latinska ex: ur oc...

Majssot Majssot

Majssot, Ustilago maydis , är en parasitsvamp som bildar galler på majs. Man kan hitta de knöllika gallerna på stjälka...

Parkmattsvamp Mattsvamp

Mattsvampar ( Pterula ) växer mycket tätt, så tätt att man får intrycket av en matta, eller ibland ett renskinn. Därav ...

Mjöldryga Mjöldryga, Claviceps purpurea

Mjöldrygan är en svamp som har fått sitt namn därför att man förr trodde att den drygade ut mjölet.

Nejlikbrosking (Marasmius oreades). Foto: Jens H. Petersen/ MycoKey Nejlikbrosking - vår minsta matsvamp

Det finns ett antal försommarsvampar som växer i våra gräsmattor. Bland de vanligaste är nejlikbrosking ( Marasmius orea...

Foto: Filip Fuljer I Naturalist.se Otidea platyspora

Även om haröron är lätta att känna igen som grupp, är släktet ännu bristfälligt undersökt och arterna svåra att åtskilja...

Papegojvaxingens gröna färg bleknar snabbt till gul eller orange. Foto: Erik Malm. Papegojvaxing

Papegojvaxingen, Hygrocybe psittacina , är både slemmig, grön och vacker. Namnet papegojvaxing syftar på färgen.

Peziza proteana f. sparassoides Peziza proteana f. sparassoides

I samband med flyttningen och dataregistreringen av Riksmuseets spritsamlingar till det nya spritförrådet hittades en mä...

Vassrost Rostsvampar, Uredinales

På sommaren kan man hitta växter som är täckta med rostfärgade fläckar. Det kan då vara en grupp svampar som har fått si...

Ett fint exemplar av röd flugsvamp, Amanita muscaria. Foto: Juan Santos. Röd flugsvamp – är jultomten schaman?

Den röda flugsvampen är kanske den vackraste av våra hattsvampar, och även den lättaste att känna igen. Den ingår i släk...

Sandskål, Geopora arenicola. Foto: Klas Jaederfeldt Sandskål, Geopora arenicola

Sandskål, Geopora arenicola , är en liten oansenlig svamp, en skålsvamp, som också räknas till tryffelsvamparna.

Shiitake Shiitake, en asiatisk delikatess

Lentinula edodes eller Shiitake som den populärt kallas kan du inte hitta i de svenska skogarna. Däremot dyker den upp...

Lakritsriska Skarpa riskor

Riskor, Lactarius , liksom kremlor, Russula , hör till familjen Russulaceae, de skiljs åt på att riskorna har mjölks...

Slemsvamp Slemsvampar (Myxomycetes)

Slemsvampar är en speciell organismgrupp som trots namnet inte är nära släkt med andra svampar. De har en del karaktärsd...

Cryptodiscus pallidus Släktet Cryptodiscus

I våra skogar, särskilt i de skogar som inte påverkas så mycket av skogsbruk, produceras hela tiden död ved. På äldre tr...

Stjälkröksvamp Stjälkröksvampar, släktet Tulostoma

Stjälkröksvampar är små röksvampar som framför allt kännetecknas av en liten fot som förankrar fruktkroppen till marken....

Agaricus rotalis Svampar på fel plats

I Naturhistoriska riksmuseets samlingar påträffas ibland föremål som är insamlade i en del av världen där de egentligen ...

Stoftkremling Svampar som växer på svampar

Svampar växer på många olika underlag. Här kommer några exempel på svampväxande svampar.

Svartrost Svartrost, Puccinia graminis

Svartrost, Puccinia graminis , är en parasitsvamp som tillhör de så kallade rostsvamparna, ordningen Uredinales.

Kärnticka Sällsynta tickor i Nationalstadsparken

Att det finns mycket gamla ekar på norra Djurgården vet nog de flesta och att det kan finnas sällsynta svampar på dessa ...

Ökentryffel Terfezia

Ökentryfflar är underjordiska svampar som tillhör släktena Terfezia , Tirmania och Phaeangium .

Luddticka Tickor

Tickor är svampar som man framför allt hittar växande på träd, levande som döda. En del växer dock på marken.

Toppmurkla Toppmurkla, Morchella elata

Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var stans: i löv-och blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen ...

Svavelticka Tre matsvampar som växer på ek

Svavelticka, Laetiporus sulphureus Svavelticka är en brunrötesvamp (se nedan) som lämnar efter sig mer eller mindre...

Foto: Holger Krisp Vårskålar

Skålsvamparna hör till gruppen sporsäckssvampar (Ascomycetes). Många av dem bildar fruktkroppar på våren. Här beskriver ...

Örtaggsvamp Örtaggsvamp, Auriscalpium vulgare

Nästan när som helst på året kan man hitta örtaggsvampen, Auriscalpium vulgare . Fruktkropparna som kommer fram under ...