Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
kaklav

Kaklav

Kaklav är en av våra vanligaste stenväxande bladlavar.

Kaklav är en av våra vanligaste stenväxande bladlavar. Den räknades tidigare till släktet Parmelia men har nu, bland annat på grund av sin gulgröna färg, brutits ut till ett eget släkte, Xanthoparmelia.

Kaklav, Xanthoparmelia conspersa, ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar här avbildad tillsammans med sin etikett. Föremålsnummer F51577. Foto: A. Tehler.

Kaklav, Xanthoparmelia conspersa, ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar här avbildad tillsammans med sin etikett. Föremålsnummer F51577. Foto: A. Tehler.

Fruktkroppar hos kaklav är inte ovanliga men ofta är den helt steril och förökar sig endast vegetativt med så kallade isidier. Dessa täcker stora ytor av bålen, särskilt de inre delarna, och ibland är endast de perifera loberna isidiefria. Isidierna är gärna lite bruna i topparna och eftersom de vanligen sitter så tätt bidrar det till att de centrala delarna av bålen ser mörkare ut än dess egentliga gulgröna färg.

Förväxlingsrisk finns med en annan vanlig Xanthoparmelia-art, smalflikad sköldlav (X. somloensis). Denna saknar dock helt isidider, men är i färg och växtsätt i övrigt mycket lik kaklaven. Två andra snarlika arter som ofta förekommer i samma miljö som kaklav är vinterlav, Arctoparmelia centrifuga och krumlav, A. incurva. Men varken vinterlav eller krumlav har isidier. Båda är också ljusa på undersidan av loberna till skillnad från kaklav som har mörkt bruna lobundersidor.

Isidierna hos kaklav, Xanthoparmelia conspersa, på de inre delarna av bålen. Foto: A. Tehler.

Isidierna hos kaklav, Xanthoparmelia conspersa, på de inre delarna av bålen. Foto: A. Tehler.

Närbild av isidier med brunfärgade toppar. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar, insamlad 2002 av Göran Odelvik i Undersvik sn, Hälsingland, föremålsnummer L39751.

Närbild av isidier med brunfärgade toppar. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar, insamlad 2002 av Göran Odelvik i Undersvik sn, Hälsingland, föremålsnummer L39751.

Ljusälskande art

Kaklav tycker bäst om att växa på öppna ljusa och luftiga platser t ex i hällmarker eller klippor och block i ängs- och åkermark. Den trivs också bra på rent kulturskapade underlag som tegeltak.

Kaklav, Xanthoparmelia conspersa, växande på en takpanna ljust och öppet västläge. Foto: A. Tehler.

Kaklav, Xanthoparmelia conspersa, växande på en takpanna ljust och öppet västläge. Foto: A. Tehler.

I igenväxningsmarker tappar ljusälskande lavar snart sin konkurrenskraft. Jag har under några år följt en kaklav vars växtplats drabbats av igenväxning. Kaklaven växte på ett stenblock intill ett litet torp. Torpet övergavs och marken runt omkring förbuskades. Den tilltagande skuggiga och fuktiga miljön gjorde det möjligt för cypressmossa, Hypnum cupressiforme, att etablera sig på precis samma plats som kaklaven. Trots att platsen röjdes ett par år innan den första bilden togs mäktade inte kaklaven med att återhämta sig utan den är nu näst intill utslagen av cypressmossan.

2003. Kaklaven har fått svår konkurrens av en cypressmossa. Foto: A. Tehler.

2003. Kaklaven har fått svår konkurrens av en cypressmossa. Foto: A. Tehler.

Kaklaven på väg att konkurreras ut av cypressmossan 2005. Foto: A. Tehler.

Kaklaven på väg att konkurreras ut av cypressmossan 2005. Foto: A. Tehler.

Kaklaven så gott som helt utkonkurrerad cypressmossan 2006. Foto: A. Tehler.

Kaklaven så gott som helt utkonkurrerad cypressmossan 2006. Foto: A. Tehler.

Kaklav med färgskala. Ur "Svenska lafvarnas färghistoria" av Johan Westring (1805). Foto: L. Andersson.

Kaklav med färgskala. Ur "Svenska lafvarnas färghistoria" av Johan Westring (1805). Foto: L. Andersson.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: