Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
hål-lav

Lavar

På denna sida samlar vi information om lavar som du kan hitta i Sverige.

Blåslav Blåslav, Hypogymnia physodes

Blåslav, Hypogymnia physodes , är en av Sveriges och Europas absolut vanligaste lavar.

Brosklav Brosklav, Ramalina fraxinea

Vår största brosklav, Ramalina fraxinea , är en av de mer iögonfallande lavar vi har, särskilt som den ofta växer där ...

Skorpgelélav Collema, gelélavar

Namnet gelélavar kommer sig av att dessa lavar sväller upp och får ett geléaktigt utseende i väta.

enlav Enlavar, Vulpicida

Enlavar är vackra och iögonenfallande lavar som med sin gula färg och sin storlek är lätta att träffa på. De olika arter...

Färglav Färglav, Parmelia saxatilis

Färglaven är en av våra vanligaste lavar. Den växer på nästan alla berg och stenar och ibland även på bark.

fönsterlav Fönsterlav, Cladonia stellaris

Fönsterlav, Cladonia stellaris , hör till gruppen renlavar.

gammelgranlav Gammelgranlav

Gammelgranslav är en av många lavar som tjänar som signalart för skog med höga naturvärden.

Grå Renlav Grå renlav, Cladonia rangiferina

Grå renlav är en av våra allra vanligaste lavar. Den finns i hela landet, från högt upp i fjällen i norr till södra Sver...

gråstenslav Gråstenslav, Aspicilia cinerea

Gråstenslaven är en av våra vanligaste lavar. Trots att den är så vanlig uppmärksammas den inte så ofta eftersom den kan...

hattlavar Hattlavar och klubblavar

Som namnen antyder så har dessa lavar ett annorlunda utseende än andra lavar. De ser ut som små svampar med fot och hatt...

hållav Hål-lav Menegazzia terebrata

Hål-lav är en bladlav som bildar 5-10 centimeter stora grå-grågröna rosetter som växer tätt tryckta till underlaget. De ...

islandslav Islandslav, Cetraria islandica

Islandslaven är en av våra vanligaste, markväxande busklavar.

kaklav Kaklav

Kaklav är en av våra vanligaste stenväxande bladlavar.

kap-praktlav Kap-praktlav

Thunbergs typmaterial av Kap-praktlav, Xanthodactylon flammeum , insamlat 1773 är ett av de äldsta föremålen vi har i ...

knappnålslavar Knappnålslavar, släktet Calicium

Mi tincidunt elit, id quisque ligula ac diam, amet. Vel etiam suspendisse morbi eleifend faucibus eget vestibulum felis....

Kochenillav Kochenillav, Cladonia coccifera

Det latinska artepitetet, cocciferus , syftar liksom det svenska namnet på fruktkropparnas scharlakansröda färg.

Sprödlav Korallav och sprödlav

Korallav ( Sphaerophorus globosus ) och sprödlav ( S. fragilis ) är våra två svenska arter i busklavsläktet Sphaeroph...

kritlav Kritlav, Dirina massiliensis

Släktet Dirina , kritlavar (det svenska namnet introduceras för första gången här) omfattar 8 arter. Alla växer längs ...

lavar på blad Lavar på blad

Lavar på blad är vanligast i tropiska och subtropiska områden, oftast på undervegetation i regnskog där luftfuktigheten ...

letlav Letlaven Parmelia omphalodes

Letlav är en vanlig art i Sverige som visserligen är mycket variabel men ändå lätt att känna igen. Laven växer på sten ö...

lunglav Lunglavarna, Lobaria

Lunglavarna, släktet Lobaria , innehåller några av våra största och mest imponerande bladlavar.

långskäg Långskägg, Usnea longissima

Långskägg (Usnea longissima) är världens längsta lav och kan bli uppåt 10 meter.

Masklav Masklav

Masklav, Thamnolia vermicularis , är en märklig lav. Den har aldrig observerats med någon form av sexuell förökning.

Navlingar Navlingar, Lichenomphalia

En lav består av en svamp och en alg som lever i symbios.

njurlav Njurlavar, Nephroma

Det finns cirka 40 arter njurlavar i världen, i Europa finns det nio arter. I Sverige förekommer det 7 arter.

Orseljlavar Orseljlavar, Roccella

Roccella är ett lav-svampsläkte med huvudsaklig utbredning i områden med medelhavsklimat, såsom Medelhavet, Kalifornie...

Påskrislav Påskrislavar

Påskrislavar är i många fall iögonfallande lavar där de växer på hällmarker och grusiga och sandiga ställen.

regnskogslav Regnskogslavar, Pseudocyphellaria

Släktet har fått sitt namn efter sina pseudocyfeller, små hål eller linjer på lavens undersida som saknar bark, så att m...

Silverlav Silverlavar

Släktet Parmelina är bladlavar som finns i alla världsdelar, utom vid polerna. I Europa finns det tre arter, västlig ...

Skuggkranslav Skuggkranslav

Skuggkranslav, Phaeophyscia endophoenicea , är en bladlav som hör till familjen Physciaceae.

slånlav Slånlav, Evernia prunastri

Slånlaven är, åtminstone i de södra delarna av landet, en vanlig syn på buskar, till exempel slån och lövträd.

Säcklav Säcklavar, kalkälskande lavar

Släktet Solorina , säcklavar är till största delen bladlavar, ett fåtal är skorplavar, Tillsammans med släktet Pel...

tagellav Tagellavar och garnlav

Långa hängande lavar som draperar träden är kanske en av de detaljer som är mest förknippade med gammelskogar.

Torsklav Torsklav, Peltigera aphthosa

Det finns cirka 50 arter i släktet Peltigera , filtlavar, i världen. I Sverige är 23 arter funna.

Tuschlav Tuschlav, Lasallia pustulata

Släktet Lasallia tillhör familjen Umbilicariaceae där det största släktet är Umbilicaria, dit Lasallia förr hörde....

Urnlav

Urnlaven är en ovanlig och på många sätt lite udda busklav.

Varglav Varglav, Letharia vulpina

Varglaven är en av våra mest färgsprakande lavar med sin nästan självlysande, gröngula färg.

Vägglav Vägglav, Xanthoria parietina

Varglav, Letharia vulpina , på stammar av lärkträd i schweiziska alperna. Foto: Lars Hedenäs.

Kuddägglav Ägglavar, Candelariella

Ägglavar är små skorplavar som man hittar som vackra klargula färgklickar på sten och träd i öppna solexponerade miljöer...