Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Snödroppe

Vårväxter

De växter som blommar tidigast hos oss är de införda växterna vintergäck, snödroppe och krokus, vilka ibland även flyr trädgårdarna och uppträder som förvildade eller naturaliserade. Den tidigast blommande inhemska växten i Stockholmstrakten brukar vara hästhov.

Adam och Eva Adam och Eva

Den gula och röda orkidén Adam och Eva, Dactylorhiza latifolia, hittar du huvudsakligen i kustnära trakter vid Östers...

Backsippa Backsippa

Backsippa, Pulsatilla vulgaris, finns i sydöstra delarna av landet upp till Uppland. Den är ganska ovanlig men mycket...

Blåbär Blåbär

Blåbär, Vaccinium myrtillus, är allmän i hela landet, och i södra Sverige börjar den blomma i andra halvan av april.

Blåsippa Blåsippa

Blåsippa, Hepatica nobilis ( Anemone hepatica ), är vanligast i södra Sverige, men den finns även norrut och de nord...

Fältsippa Fältsippa

Fältsippa, Pulsatilla pratensis, är vanlig på hed- och alvarmark på Öland och Gotland, men förekommer också i de sydl...

Gullviva Gullviva

Gullviva finns allmänt i södra delen av landet.

Gulsippa Gulsippa

Gulsippa, Anemone ranunculoides, finns spridd norrut ända upp till Jämtland, men saknas i en del landskap, den är va...

Harsyra Harsyra

Harsyra, Oxalis acetosella, är vanlig i hela landet utom längst i norr och i fjälltrakterna. Den är vanlig och växer...

Hassel Hassel

Hassel, Corylus avellana, kan blomma redan i februari månad, men vanligast är att den blommar i mars och april.

Hästhov Hästhov

Hästhov, Tussilago farfara, finns utbredd över hela den Europeiska kontinenten utom i Portugal.

Kabbleka Kabbleka

Kabbleka, Caltha palustris, är vanlig i hela landet, och den växer fuktigt längs åar och vattendrag, i kärr, diken oc...

Kattfot Kattfot

Kattfot, Antennaria dioica. är ganska vanlig i hela landet. Den växer på torr, öppen, kvävefattig mark, som gräsbacka...

Krokus Krokus

I Europa finns ett drygt fyrtiotal arter av denna irisväxt, Crocus spp , varav några finns införda till oss. De flesta...

Mandelblomma Mandelblomma

Mandelblomma, Saxifraga granulata, förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland, sällsynt längre norrut. Den växer ...

Pestskråp Pestskråp

Pestskråp, Petasites hybridus, förekommer som odlad eller förvildad upp till Norrlandsgränsen.

Ryssgubbe Ryssgubbe

Ryssgubbe, Bunias orientalis, blommar från maj till och med juli.

Sankt Pers nycklar Sankt Pers nycklar

Sankt Pers nycklar, Orchis mascula, finns spridd i södra delen av landet, men kan på lämpliga lokaler förekomma i sto...

Skogsförgärmigej Skogsförgätmigej

Skogsförgätmigej, Myosotis sylvatica, är inte ursprunglig i Sverige, och den första fynduppgiften är från 1792.

Snödroppe Snödroppe

Snödropparna, Galanthus spp, är väl de växter som kan konkurrera med vintergäcken om att vara tidigast att blomma. No...

Svalört Svalört

Svalört, Ranunculus ficaria, är allmän i södra delen av landet, upp till Uppland, norrut är den sällsynt.

Teveronika Teveronika

Teveronika, Veronica chamaedrys, är vanlig från Skåne till Ångermanland, och förekommer sparsamt ända upp till Torne ...

Tusensköna Tusensköna

Tusensköna, Bellis perennis, är vanlig i södra och mellersta Sverige.

Vintergäck Vintergäck

Vintergäck, Eranthis hyemalis, är som regel den växt som blommar tidigast.

Vitsippa Vitsippa

Vitsippa, Anemone nemorosa, finns i nästan hela landet, men den saknas längst i norr och är ovanlig i fjälltrakterna.

Våradonis Våradonis

Våradonis, Adonis vernalis är sällsynt och förekommer i Sverige enbart på öppna kalkmarker eller i skogsbryn på Öland...

Vårlök Vårlök

Vårlök, Gagea lutea, är allmän i södra delen av landet, längre norrut är den sällsynt och den saknas helt i de nordli...

Vårärt Vårärt

Vårärt, Lathyrus vernus, har en östlig utbredning och är ganska vanlig i de östra landskapen i södra och mellersta Sv...

Sidan uppdaterad: