Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
gyllenmossa

Gyllenmossa

Gyllenmossan, Tomentypnum nitens, är en av alla de vackra bladmossor som växer i våra våtmarker. Den växer framförallt i intermediära till rika kärr, där den antingen bildar gyllengula tuvor eller hittas insprängd bland andra mossor.

Gyllenmossan är en av alla de vackra bladmossor som växer i våra våtmarker. Den växer framförallt i intermediära till rika kärr, där den antingen bildar gyllengula tuvor eller hittas insprängd bland andra mossor. Arten kan även växa i andra blöta och åtminstone något mineralrika miljöer i sumpskogar, på stränder och på olika typer av fuktiga marker i fjällen.

Gyllenmossan finns i större delen av Sverige, men är vanligast i norr, och är annars vitt utbredd på norra halvklotet. Många våtmarksmossor får speciellt i norra delen av vårt land vackert gula, bruna eller röda färger när de växer på platser som exponeras för solljus. Att mossor skulle vara gröna stämmer alltså inte alltid särskilt bra i denna miljö.

Storvuxen

Gyllenmossan är en ganska storvuxen pleurokarp bladmossa som kan bilda höga och täta tuvor. Stammen är normalt ganska rikligt förgrenad och de smalt triangulära bladen smalnar av nästan från basen till en smal spets. Bladen är längsveckade och har en lång enkel nerv. I nedre delen av skotten sitter på bladnervens ryggsida vanligen kraftigt förgrenade rhizoider, ofta i så stora mängder att rhizoiderna bildar en tät brun ludd.

Tomentypnum i övriga världen

I Nordamerika och östra Asien finns ytterligare en art, Tomentypnum falcifolium, som skiljer sig från vår art bland annat genom att ha krökta blad och genom att växa i betydligt mineralfattigare miljöer.

Ett skott av gyllenmossa Tomentypnum nitens där man ser de långt avsmalnande bladen (Jämtland). Foto: L. Hedenäs.

Ett skott av gyllenmossa Tomentypnum nitens där man ser de långt avsmalnande bladen (Jämtland). Foto: L. Hedenäs.

Övre delen av skott av Tomentypnum falcifolium (U.S.A.: Minnesota; S reg. nr. B16973). Foto: L. Hedenäs.

Övre delen av skott av Tomentypnum falcifolium (U.S.A.: Minnesota; S reg. nr. B16973). Foto: L. Hedenäs.

Gyllenmossa Tomentypnum nitens. Detaljbild av skott där man ser grenade rhizoider på ryggsidan av ett blad (Norrbotten; S reg. nr. B42329). Foto: C. Reisborg.

Gyllenmossa Tomentypnum nitens. Detaljbild av skott där man ser grenade rhizoider på ryggsidan av ett blad (Norrbotten; S reg. nr. B42329). Foto: C. Reisborg.

Gyllenmossa Tomentypnum nitens insprängd i purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii (Jämtland). Foto: L. Hedenäs.

Gyllenmossa Tomentypnum nitens insprängd i purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii (Jämtland). Foto: L. Hedenäs.

Sporkapsel av gyllenmossa Tomentypnum nitens (Norrbotten; S reg. nr. B42329). Foto: C. Reisborg.

Sporkapsel av gyllenmossa Tomentypnum nitens (Norrbotten; S reg. nr. B42329). Foto: C. Reisborg.

Text: Lars Hedenäs

Foto: Lars Hedenäs/Christopher Reisborg

Sidan uppdaterad: