Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Mossa

Mossor

På denna sida samlar vi information om mossor som du kan hitta i Sverige.

aspfjädermossa Aspfjädermossa

Aspfjädermossa, Neckera pennata , är en art som mossintresserade i vårt land gärna går några steg extra för att se.

Blåmossa Blåmossa

Blåmossa är en stor bladmossa som växer upprätt och bildar stora, ofta halvklotformiga kuddar på marken.

Brännmossa Brännmossa

Brännmossan, Ceratodon purpureus , är en av våra vanligaste mossor.

Forsmossa Cinclidotus nyholmiae

Cinclidotus nyholmiae , är en av de få som har fått sitt namn efter en kvinna, nämligen bryologen Elsa Nyholm.

 För den som försöker lära sig att känna igen våra vanligaste mossor är cypressflätan Hypnum cupressiforme ofta en rejäl utmaning. Cypressflätan

För den som försöker lära sig att känna igen våra vanligaste mossor är cypressflätan Hypnum cupressiforme ofta en rej...

Fjällräffelmossa Fjällräffelmossa

Den som vandrar i fjällen kan knappast undgå att uppmärksamma att växtligheten i stor utsträckning utgörs av mossor. Fjä...

Frullania Frullanior

Släktet Frullania är ett av de artrikaste släktena bland bladlevermossorna. I hela världen finns flera hundra arter, ...

Fällmossa Fällmossa

Fällmossan är på grund av sin storlek en av de mer iögonfallande bladmossorna i vår flora.

gyllenmossa Gyllenmossa

Gyllenmossan, Tomentypnum nitens, är en av alla de vackra bladmossor som växer i våra våtmarker. Den växer framförall...

Cryptothallus mirabilis. Photo by Michael Lüth Huldremossa

Detta är levermossan som är spöklikt blek, lever i det fördolda, och livnär sig genom att koppla upp sig på andras nätve...

Husmossa Husmossa

Husmossan, Hylocomium splendens , är en av våra vanligaste växter, även om man kanske inte tänker så mycket på den när...

Hårbjörnmossa Hårbjörnmossa

Björnmossor känner många igen, eftersom deras blad vid en ytlig betraktelse liknar barr snarare än de tunna blad som and...

Hällkvastmossa Hällkvastmossa

Om man rör sig ute i skog och mark går det knappast att undvika att se kvastmossor, arter av släktet Dicranum .

Kammossa Kammossa

Kammossan, Ptilium crista-castrensis , är kanske den av våra vanliga barrskogsmossor som är lättast att känna igen.

Nickkismossa Kopparmossor

Kopparmossor är en samlingsbeteckning för en grupp ganska ovanliga mossor, som ofta hittas på kopparhaltiga substrat.

levermossa Levermossa

Namnet "chonotica" är taget efter Chonos-arkipelagen utanför Chile, där mossan samlades av Darwin.

Lysmossa Lysmossa

Lysmossan, Schistostega pennata , har en rad karaktärer som gör den speciell: Bladen sitter i två rader på största del...

Lämmelmossa Lämmelmossor, Tetraplodon

Lämmelmossorna, släktet Tetraplodon , växer på döda lämlar och andra djurrester.

maskgulmossa Maskgulmossa

Maskgulmossa, Pseudocalliergon trifarium , en pleurokarp bladmossa, är i norra Sverige en vanlig art i mineralrika, ib...

Nickmossa Nickmossa

Nickmossan hör till våra vanligaste mossor på instabil eller lite störd humusrik jord, jordtäckta stenar och klippor, sa...

Nålfuktmossa Nålfruktmossor

Nålfruktmossorna är den minsta gruppen av mossor, och är systematiskt klart skilda från lever- och bladmossorna.

Långskaftad parasollmossa, S. sphaericum, med små hypofyser, och komossa, S. ampullaceum, med större, päronformade hypofyser. Kollekt ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Insamlad i Jämtland, Linsjöhögen, av Lasse Thorán, augusti 1990. Parasollmossor

Bland parasollmossorna, släktet Splachnum , hittar vi några av de mest iögonfallande bladmossor vi har i vår natur. Ar...

Piprensarmossa som växer tillsammans med purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii på en lokal utanför Jäkkvik i Pite Lappmark. Foto: Kristina Rönblom Piprensarmossa

Piprensarmossa, Paludella squarrosa , är en trevlig bekantskap som du kan träffa på när du är ute på ett kärr. Den är ...

Raggmossa Raggmossor

Raggmossor är en relativt vanlig syn på klippor och berghällar i öppna miljöer. De hör till bladmossorna och är placerad...

Rosenbryum Rosenbryum

Rosenbryum, Bryum cryophilum , har kanske inte den färg man först tänker på när man hör ordet mossa. De flesta mossor ...

Spåmossa Spåmossa

Spåmossan, Funaria hygrometrica , har fått sitt namn av att kapselskaftet vrider sig när det torkar respektive återfuk...

thujamossa Stor thujamossa

Den stora thujamossan Thuidium tamariscinum är ganska vanlig i skuggiga eller fuktiga och näringsrika, men sällan rik...

Takakia Takakia

Släktet Takakia, med den enda arten T. ceratophylla, beskrevs år 1861 från Indien som en levermossa. Den undgick u...

Vitmossa Vitmossor

Vitmossor, arter av släktet Sphagnum , är vanliga i olika våta miljöer, men trots namnet är de inte vita i det tillstå...

Kärrkrokmossa Våtmarksmossorna kärrkrokmossa och vattenkrokmossa

Som de svenska namnen antyder växer arterna kärrkrokmossa och vattenkrokmossa i något olika våtmarksmiljöer. Arterna för...

Väggmossa Väggmossa

Även om väggmossan Pleurozium schreberi kan hittas i många olika skogsmiljöer växer den gärna i lite torrare miljöer ...

Dawsonia superba Världens största mossa

Vilken är världens största mossa? Ja, det beror på hur man ser det. Världens högsta, världens längsta krypande, världens...