Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Ängsnycklar

Ängsnycklar

Ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata, blommar i juni och juli.

Ängsnycklar är variabel till sitt utseende, och blommorna kan vara ljust rosa, karminröda eller gulvita. De yttre kalkbladen är uppåtriktade och läppen varierar från hel till att vara otydligt treflikad. Den förekommer i nästan hela landet och är en karaktärsväxt för kalkhaltiga fuktängar. Ängsnycklar växer på fuktig eller blöt, kalkrik mark, gärna i kalkkärr eller på hagmarker, strandängar eller myrmarker.

Linné skrev 1755

Rotknölar handlika, nektargömmets sporre konisk, läpp otydligt trekluven, sågad, bakre kalkblad tillbakaböjda. Växer på ängar, tämligen sällsynt. Blommar samtidigt med pionen med enkla blommor.

Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet

Ängsnycklar. Foto: Lars-Åke Janzon

Ängsnycklar. Foto: Lars-Åke Janzon

Sidan uppdaterad: