Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Växter

Växter

Här kan du lära dig mer om växter av olika slag, bland annat vanliga vårväxter, giftiga växter, alger, svampar och lavar.

Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen. De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga.

Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. De gröna växterna utgör en grupp och indelas bland annat i blomväxter, barrväxter, ormbunksväxter, mossor, kransalger och grönalger.

Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger.

Läran om fröväxterna kallas fanerogambotanik. Inom kryptogambotaniken arbetar man med växter och växtliknande organismer som saknar fröer; ormbunksväxter, mossor, svampar, lavar och alger.

Pollen

Pollenprognoser och mätningar finns på pollenrapporten.se Länk till annan webbplats. - besök den gärna!

Landväxter Landväxter

Här kan du läsa om växter som du hittar på land.

Cladophora Alger

På denna sida samlar vi fakta om olika sorters alger som du kan hitta i Sverige.

Svamp Svampar

På denna sida kan du läsa om några av de svampar som växer i Sverige.

hål-lav Lavar

På denna sida samlar vi information om lavar som du kan hitta i Sverige.

Träd

Här kan du läsa allmänt om träd och se några exempel.

Jätteloka Giftiga växter

Växter försöker på olika sätt försvara sig mot att bli uppätna av framför allt insektslarver, men även av betande djur. ...

tätört Köttätande växter

I Sverige har vi 12 inhemska arter som på ett eller annat sätt är köttätande och som fångar smådjur för att kunna öka si...

Nektar

Genom sin färg och form, doft, smakliga pollenkorn och sockerhaltiga nektar lockar blommorna till sig insekter. På så sä...