Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Galaxer

Galaxer är enorma grupper av stjärnor. De flesta av de ljusa prickarna vi ser på natthimlen är stjärnor i vår egen galax, Vintergatan, men några är faktiskt galaxer som själva innehåller hundratals miljarder stjärnor.  Andromedagalaxen på bilden, spänner över 260 000 ljusår, och tros innehålla omkring en biljon stjärnor.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Andromedagalaxen

Det mest avlägsna objektet man kan se på natthimlen med ögat är Andromedagalaxen. Den kan ses på hösthimlen som en diffus ljusfläck. Andromedagalaxen är två och en halv miljoner ljusår från oss, ljuset som vi ser en klar natt har färdats till vårt öga i två och en halv miljoner år. Det är lika länge sedan människans förfäder uppenbarade sig på planeten jorden.

400 miljarder stjärnor

Vår galax Vintergatan är över 100 000 ljusår tvärs över och innehåller mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Det betyder så många som 40 000 stjärnor var till var och en av Sveriges cirka tio miljoner invånare, vilket faktiskt är fler stjärnor än du kan se en klar natt.

Tre galaxformer

Galaxer finns i tre huvudformer: spiralformade, elliptiska och oregelbundna.

Spiralformade galaxer

Dessa är formade som vindsnurror, som de flesta föreställer sig när de tänker på hur en galax ser ut.

Elliptiska galaxer

Det här galaxerna är som tunna spolar eller sfäriska till formen.

Oregelbundna galaxer

Precis som namnet avslöjar, kallas de oregelbundna eftersom de inte har någon klar form.

Minst 100 miljarder galaxer

En klar natt kan vi se Vintergatans spöklika band passera ovan oss. Galileo vände sitt teleskop mot dess ljus och kunde se att bandet i själva verket bestod av 1000-tals stjärnor, alltför avlägsna för att med ögat uppfattas som enskilda stjärnor.

Galileo trodde att han var den första människan som förstod vad som orsakade Vintergatans utseende, men två forntida greker var före honom: Anaxagoras från Klazomene (500–428 f.Kr.) och Demokritus från Abdera (460–370 f.Kr.). Båda dessa greker trodde att Vintergatan var sammansatt av ljus kommande från ett oöverskådligt antal stjärnor.

Vintergatan

Galaxen Vintergatan uppskattas vara en av mer än 100 miljarder galaxer i universum, varav 30 miljarder är spiralgalaxer. Föreställ dig ett skepp som väger 90 000 ton, om du jämför Vintergatan med resten av universum är det som att jämföra den med en liten skruv som en del av det enorma skeppet.

Vintergatan (där vi bor!) är, precis som Andromedagalaxen ovan, en spiralgalax. Men från jorden ser det bara ut som en ljusremsa eftersom vi tittar in i galaxens plan från närmare dess kanten. Foto: NASA

Sidan uppdaterad: